005.jpg

ข่าวภารกิจ กฟผ.

3_electricity     คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ๓ การไฟฟ้า ร่วมประชุมติดตามและประสานความร่วมมือปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าทั่วประเทศ พร้อมรับสถานการณ์พม่าหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ ช่วง ๕ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖

kitti1     กฟผ. เตรียมต้อนรับผู้ร่วมประชุมสักนานาชาติ World Teak Conference 2013 ศึกษาดูงานสถานที่ปลูกต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

board_egat     ผู้ว่าการ กฟผ. รายงานสถานการณ์กรณีก๊าซพม่าหยุดจ่ายแก่ประธานบอร์ด กฟผ. ด้านประธานบอร์ดฯ แนะให้จัดทำกรอบการดำเนินงานเป็นเอกสารชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เชื่อ กฟผ. จะสามารถผ่านวิกฤติพลังงานได้

ceo_egat     ผู้ว่าการ กฟผ. เผยมาตรการรองรับกรณีก๊าซพม่าหยุดจ่าย เร่งดำเนินการทั้งด้าน Supply & Demand side เจรจาขอซื้อไฟฟ้า IPP, SPP, สปป.ลาว, มาเลเซียเพิ่ม พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมลดกำลังการผลิต หวังเพิ่มกำลังผลิตสำรองพ้นขีดวิกฤติ และขอให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการประหยัดพลังงานแก่สังคม

egati     บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) จับมือ KPIC Netherlands B.V. และ Lao Holding State Enterprise (LHSE) ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท Nam Ngiep 1 Power เพื่อพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว ประเดิมโรงไฟฟ้าน้ำเงี้ยบ๑ ขนาดกำลังผลิต ๒๘๙ เมกะวัตต์ กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ปี ๒๕๖๒ เพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทย