ข่าวภารกิจ กฟผ.

3p     กฟผ. เปิดวอร์รูมเชื่อมโยง Video Conference กับกระทรวงพลังงาน ติดตามสถานการณ์กรณีพม่าหยุดส่งก๊าซ เตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ส่วนคาดการณ์พีควันที่ 5 เมษายน ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 26,600 เมกะวัตต์ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน แต่กำลังผลิตสำรองยังเพียงพอ

seminar     ผู้ว่าการ กฟผ. ร่วมสัมมนา “ถอดปมพลังงานไทย จะเลือกทางไหนก่อนไฟดับ?” ชี้ประเทศไทยต้องกระจายสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ลดการใช้ก๊าซฯ และเพิ่มสัดส่วนถ่านหิน เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว

Tartee2     ฮอทสปอตผ่านดาวเทียม พบต้นเหตุหมอกควันภาคเหนือ สาเหตุจริงเกิดจากการเผาป่า และพื้นที่การเกษตร ด้าน กฟผ. เผยข้อมูลคุณภาพอากาศรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะอยู่ในเกณฑ์ดีกว่ามาตรฐาน มิใช่ต้นเหตุหมอกควัน และฝนกรด

K.chanin1    ชสค. เผยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดทำลายสถิติ ปี 2555 แล้ว ที่ 26,423 เมกะวัตต์ มีแนวโน้มจะพุ่งสูงขึ้นอีก สาเหตุสำคัญมาจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวกว่า 39.1 องศาเซลเซียส

CSR_Header     กฟผ. เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤติพลังงาน ออกมาตรการลดการใช้พลังงานเข้มข้นกว่าเดิม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการประหยัดพลังงาน พร้อมขอให้ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือเต็มที่ นำไปปฏิบัติทั้งที่ทำงานและที่บ้าน และเป็นสื่อบุคคลเชิญชวนบุคคลภายนอกให้ประหยัดพลังงานด้วย