ข่าวภารกิจ กฟผ.

kitti1     กฟผ. ดึง เขื่อนวชิราลงกรณ ช่วยปั่นไฟเสริมความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้า ช่วงขาดแคลนก๊าซจากแหล่งพม่า ๕-๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ โดยทุกเขื่อนใหญ่ กฟผ. ยังทำหน้าที่ระบายน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้ตามแผน

3_electricity     คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ๓ การไฟฟ้า ร่วมประชุมติดตามและประสานความร่วมมือปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าทั่วประเทศ พร้อมรับสถานการณ์พม่าหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ ช่วง ๕ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖

ceo_egat     ผู้ว่าการ กฟผ. เผยมาตรการรองรับกรณีก๊าซพม่าหยุดจ่าย เร่งดำเนินการทั้งด้าน Supply & Demand side เจรจาขอซื้อไฟฟ้า IPP, SPP, สปป.ลาว, มาเลเซียเพิ่ม พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมลดกำลังการผลิต หวังเพิ่มกำลังผลิตสำรองพ้นขีดวิกฤติ และขอให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการประหยัดพลังงานแก่สังคม

kitti1     กฟผ. เตรียมต้อนรับผู้ร่วมประชุมสักนานาชาติ World Teak Conference 2013 ศึกษาดูงานสถานที่ปลูกต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

board_egat     ผู้ว่าการ กฟผ. รายงานสถานการณ์กรณีก๊าซพม่าหยุดจ่ายแก่ประธานบอร์ด กฟผ. ด้านประธานบอร์ดฯ แนะให้จัดทำกรอบการดำเนินงานเป็นเอกสารชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เชื่อ กฟผ. จะสามารถผ่านวิกฤติพลังงานได้