random-csr-img00.jpg

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

NEW_CSR19042013
           กฟผ. มอบหลอดผอมเบอร์ 5 แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยดำเนินการติดตั้งหลอดผอมเบอร์ ๕ ภายในโรงเรียน รวม ๒,๒๗๓ หลอด สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า ๙๑,๐๐๐ หน่วยต่อปี หรือปีละประมาณ ๓ แสนบาท และลด CO2 ได้ ๕๓,๐๐๐ กิโลกรัมต่อปี

new_CSR110356_2
          กฟผ. เตรียมต้อนรับผู้ร่วมประชุมสักนานาชาติ World Teak Conference 2013 ศึกษาดูงานสถานที่ปลูกต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

new_CSR06031302
         สลากบำรุงกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๖ ของ กฟผ. ถึงมือทุกสายรองผู้ว่าการแล้ว รวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ ฉบับ มูลค่า ๑๐ ล้านบาท รวค. เชิญชวนผู้ปฏิบัติงานร่วมทำบุญ สนับสนุนกิจการของสภากาชาดไทย ลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๔ ล้านบาท

new_CSR110356_1
         กฟผ. เดินหน้าผลักดัน SME เข้าร่วมงาน LED Expo Thailand 2013 งานแสดงสินค้าระดับภูมิภาค รวมผลิตภัณฑ์ LED เด่นจากทั่วโลก พร้อมนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ อาคาร ๓ - ๔ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

new_CSR060413
          กฟผ. ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และโรงพยาบาลศิริราช จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในโครงการชุมชนสีเขียวรอบโรงพยาบาลศิริราช เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์