ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

New_CSR121212.04
           กฟผ. ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งมอบผืนป่า ๔,๐๐๐ ไร่ ให้กองทัพภาพ ๓ เพื่อคืนป่าให้กับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๑ พิษณุโลก สร้างความสมดุลให้กับอุทยานฯ ภูหินร่องกล้า เพื่อสนองพระราชปณิธานฯ พร้อมขอบคุณความร่วมมือทุกภาคส่วน และประชาชนที่มีส่วนร่วมโครงการฯ ส่งผลช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ๑๓,๘๐๐ ตันคาร์บอนต่อปี