ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

           กฟผ. ดำเนินกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ยกระดับโครงการห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียว เพื่อมุ่งเสริมสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงาน พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร “โรงเรียนสีเขียว” ประจำปี 2555 ให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนสีเขียว ในงาน CRS DAY กฟผ. ปี 2556

           กฟผ. สนับสนุนทุนวิจัย ม.สงขลานครินทร์ นำเถ้าลอยลิกไนต์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นส่วนผสมการทำปะการังเทียม ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เป็นผลสำเร็จ ด้วยคุณสมบัติเด่น ต้านทานการกัดกร่อนจากซัลเฟตได้ดี ราคาถูก ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล นำร่องชายฝั่งทะเลบริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นแห่งแรก

          โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ธารน้ำใจเพื่อเยาวชนคนชายขอบ เตรียมเดินทางไปมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 18 ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงบนดอยสูง ในวันที่ 20 มิถุนายน นี้ ด้าน รวช. เชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชน ทุนละ 2,000-3,000 บาทต่อภาคเรียน ภายในวันที่ 14 มิถุนายนนี้

           กฟผ. จับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กระบี่ ชุมชนบ้านศรีบอยา และเกาะปู รวมทั้งสื่อมวลชน ร่วมปลูกหญ้าทะเล เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล และเป็นแหล่งอาหารโดยเฉพาะพะยูน ณ บริเวณชายหาดบ้านเกาะปู จังหวัดกระบี่