Black Ribbon

ข่าว Highlight

กฟผ. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย จ.สกลนคร

กฟผ. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย จ.สกลนคร


กฟผ. สานสัมพันธ์จีน เปิดบ้านต้อนรับ รมว.พลังงานจีน และคณะ แลกเปลี่ยนมุมมองด้านพลังงานไฟฟ้า

กฟผ. สานสัมพันธ์จีน เปิดบ้านต้อนรับ รมว.พลังงานจีน และคณะ แลกเปลี่ยนมุมมองด้านพลังงานไฟฟ้า

20170805 PRE01 02

กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม สมทบเงิน 20 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี” พร้อมเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด

กฟผ. น้อมสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านการดูแลชาวนา จัดตั้งโรงสีข้าวแก่วิสาหกิจชุมชนบ้านเสรียง จังหวัดสุรินทร์ เป็นแห่งแรก

กฟผ. น้อมสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านการดูแลชาวนา จัดตั้งโรงสีข้าวแก่วิสาหกิจชุมชนบ้านเสรียง จังหวัดสุรินทร์ เป็นแห่งแรก

 

ข้อมูล/ประกาศ กฟผ.ข่าวภารกิจ

ดูข่าวทั้งหมด >>

ข่าวสื่อมวลชน

ดูข่าวทั้งหมด >>