Unseen EGAT by ENGY ตอน โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัตน์ 3 พลังประสานสร้างเสถียรภาพพลังงานสีเขียว

Unseen EGAT by ENGY ตอน โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัตน์ 3 พลังประสานสร้างเสถียรภาพพลังงานสีเขียว           พลังงานหมุนเวียนกำลังเข้ามามีบทบาทในการระบบไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำ ที่มีจุดเด่นที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แถมยังช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า จึงนับเป็นพลังงานสีเขียวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และยังเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันประเทศไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 วันนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ หรือ โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด (Hydro-Floating Solar Hybrid) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกำลังผลิต 24 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา Unseen EGAT by ENGY จะขอพาทุกท่านไปเจาะลึกโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่นี้ ด้วยกันครับ แกร่งกว่าเดิมด้วยการประสาน 3 พลังงานสะอาด           จากผลสำเร็จของโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดกำลังผลิต 45เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ กฟผ. เขื่อนสิรินธร […]

Rapheephat Toumsaeng

28 March 2024

METI เชื่อมั่น กฟผ. ให้ทุนเดินหน้า “โครงการศึกษาและพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนและแอมโมเนียสะอาดจากพลังงานหมุนเวียน”

METI เชื่อมั่น กฟผ. ให้ทุนเดินหน้า “โครงการศึกษาและพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนและแอมโมเนียสะอาดจากพลังงานหมุนเวียน”          กฟผ. จับมือ 3 บริษัทชั้นนำญี่ปุ่น ลุย “โครงการศึกษาและพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนและแอมโมเนียสะอาดจากพลังงานหมุนเวียน” ด้วยทุนสนับสนุนจาก METI เดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่สร้างความมั่นคงพลังงานไทย          นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้รับทุนสนับสนุนโครงการศึกษาและพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนและแอมโมเนียสะอาดจากพลังงานหมุนเวียนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 3 บริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น ได้แก่ บริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) บริษัท ชิโยดะ คอร์ปอเรชั่น และบริษัท มิตซุย […]

Sukarnya

10 October 2023

“ศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด”“ตัวช่วยสำคัญ” ยกระดับระบบไฟฟ้าไทยสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

“ศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด” “ตัวช่วยสำคัญ” ยกระดับระบบไฟฟ้าไทยสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน           แนวโน้มของการเปลี่ยนผ่านจากการใช้พลังงานฟอสซิล สู่การใช้พลังงานหมุนเวียน เป็นสิ่งที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะหน่วยงานภาคพลังงานของประเทศ พร้อมเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนมาใช้ผลิตไฟฟ้ามากขึ้น รวมทั้งมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับระบบไฟฟ้าไทยสู่ความทันสมัยและมั่นคง (Grid Modernization) พร้อมรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต           ความผันผวนและไม่แน่นอนของพลังงานหมุนเวียนเนื่องจากสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลา นำมาสู่การจัดตั้งศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Forecast Center: REFC) และศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response Control Center: DRCC) ของ กฟผ. ซึ่งเป็น 2 ใน 5 เสาหลักตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574  โดยเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. เพื่อเป็นต้นแบบของศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดในประเทศไทย “REFC” ศูนย์พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน “ที่สุดแห่งความแม่นยำ” “DRCC” ศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด ตัวช่วยลดการใช้ไฟฟ้า […]

Rapheephat Toumsaeng

26 September 2023

เสริมความร่วมมือไฟฟ้า จีน – ไทย กฟผ. ต้อนรับสภาไฟฟ้าแห่งประเทศจีน ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต

เสริมความร่วมมือไฟฟ้า จีน – ไทย กฟผ. ต้อนรับสภาไฟฟ้าแห่งประเทศจีน ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต          เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2566 Mr. Hao Yingjie เลขานุการสภาไฟฟ้าแห่งประเทศจีน (China Electricity Council) และคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อาทิ ศูนย์การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Forecast Center: REFC) ศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response Control Center: DRCC) ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าเขตนครหลวง และ สถานีไฟฟ้าแรงสูงจตุจักร พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ในการบริหารจัดการความมั่นคงระบบไฟฟ้าในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานหมุนเวียน โดยมี นายธีรวุฒิ เวทะธรรม ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง กฟผ. ให้การต้อนรับ ณ กฟผ. สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี

Sukarnya

20 September 2023

เจาะจุดสำคัญ กังหันลมผลิตไฟฟ้า

เจาะจุดสำคัญ กังหันลมผลิตไฟฟ้า          หากใครผ่านถนนเส้นมิตรภาพ เรียบอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา ก็คงจะเคยเห็น “กังหันลมลำตะคอง” ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเขายายเที่ยง 14 ต้น ซึ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้าต้นใหญ่ๆ เหล่านี้ ต้องมีการบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง วันนี้ ขอพาไปดูว่ากังหันลมนั้น มีจุดสำคัญจุดไหนบ้างที่ต้องใส่ใจในการบำรุงรักษา          โรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคองชลภาวัฒนา กฟผ. ประกอบด้วยกังหันลมทั้งหมด 14 ต้น สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 27 เมกะวัตต์ ที่ผ่านมาได้รับการดูแลและบำรุงรักษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้าและด้านเครื่องกลอยู่เสมอ ทั้งการบำรุงรักษาตามวาระและการบำรุงรักษาในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งการบำรุงรักษากังหันลมเหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องทำหน้าที่บำรุงรักษาบนความสูงเสียดฟ้าที่ระดับความสูง 94 เมตรจากพื้นดิน ความสูงระดับนี้ใคร ๆ ที่ได้เผชิญก็ต้องหวาดเสียวกันอย่างแน่นอน          การบำรุงรักษากังหันลมของ กฟผ. มีจุดสำคัญในการบำรุงรักษากังหันลม ประกอบด้วย ดุมและใบพัดกังหันลม (Hub […]

EGAT

25 April 2023

เนสท์เล่ – กฟผ. – อินโนพาวเวอร์ ผนึกกำลังนำร่องใช้ไฟฟ้าสีเขียวในอุตสาหกรรมอาหาร มุ่งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเชิงรุก

เนสท์เล่ – กฟผ. – อินโนพาวเวอร์ ผนึกกำลังนำร่องใช้ไฟฟ้าสีเขียวในอุตสาหกรรมอาหาร มุ่งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเชิงรุก          เนสท์เล่ ประเทศไทย จับมือ กฟผ. และ อินโนพาวเวอร์ นำร่องผลิตเนสท์เล่ไอศกรีมด้วยไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100% ในอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมทดสอบรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียว การันตีด้วย REC จากอินโนพาวเวอร์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และผลักดันกลไกนโยบายด้านพลังงานสีเขียวตามมาตรฐานสากล          วานนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2566) ) นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า พร้อมด้วยนายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ ในฐานะ Project Management Office การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อินโนพาวเวอร์ […]

Sukarnya

8 February 2023

ครั้งแรกในไทย งาน I-REC Standard Conference 2022 หนุนตลาดพลังงานสีเขียวสู่ความยั่งยืนระดับอาเซียน

ครั้งแรกในไทย งาน I-REC Standard Conference 2022 หนุนตลาดพลังงานสีเขียวสู่ความยั่งยืนระดับอาเซียน          กฟผ. ร่วมกับ The I-REC Standard Foundation ผู้กำหนดมาตรฐาน I-REC จากประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดงาน I-REC Standard Conference 2022 ครั้งแรกของประเทศ ยกระดับการออกใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน สนับสนุนตลาดพลังงานสีเขียวสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน          วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2565) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ The I-REC Standard Foundation จัดงาน I-REC Standard Conference 2022 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2565 […]

Sukarnya

1 November 2022

กฟผ. – STACS ร่วมยกระดับการออกใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนสู่ความยั่งยืนระดับอาเซียน

กฟผ. – STACS ร่วมยกระดับการออกใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนสู่ความยั่งยืนระดับอาเซียน          กฟผ. จับมือ STACS ประเทศสิงคโปร์ บูรณาการข้อมูลแพลตฟอร์ม ESGpedia ยกระดับการออกใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน หนุนการใช้ไฟฟ้าสีเขียว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในไทยและอาเซียน ผลักดันประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน          วันนี้ (26 ตุลาคม 2565) นายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนางสาวชารอน หยวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท Hashstacs Pte Ltd. หรือ STACS ประเทศสิงคโปร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่ความยั่งยืนระดับอาเซียน          นายวฤต […]

Sukarnya

26 October 2022

Unseen EGAT By ENGY ตอน ผลสำเร็จโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดเขื่อนสิรินธร

Unseen EGAT By ENGY  ตอน ผลสำเร็จโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดเขื่อนสิรินธร         เมื่อพูดถึงโซลาร์เซลล์ทุกคนคงรู้จักเป็นอย่างดี แต่ “โซลาร์เซลล์ลอยน้ำ” อาจดูเป็นเรื่องใหม่ วันนี้ กฟผ. ได้นำโซลาร์เซลล์มาลอยน้ำผลิตไฟฟ้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ หรือที่เรียกกันว่า “โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด (Hydro-Floating Solar Hybrid)” นำร่องแห่งแรกที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมในการผลิตไฟฟ้าที่ได้ผสานพลังแดดและพลังน้ำเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น         “โซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริด (Hydro-Floating Solar Hybrid) ที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากถึง 45 เมกะวัตต์ ผสานกับพลังน้ำ 36 เมกะวัตต์ ซึ่ง ณ วันนี้ที่นี่ถือเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก         Unseen EGAT By ENGY วันนี้ จะพามาคุยกับ พี่เจี๊ยบ ฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน ถึงผลสำเร็จของโครงการกันในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งด้านการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้า ด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และแผนพัฒนาโครงการโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริดในอนาคต จะมีความน่าสนใจขนาดไหนตาม ENGY […]

EGAT

15 July 2022

กฟผ. ชูพลังงานหมุนเวียน 24 ชม. ใช้แบตเตอรี่เสริม รับเทรนด์โลกสู่พลังงานสะอาด

กฟผ. ชูพลังงานหมุนเวียน 24 ชม. ใช้แบตเตอรี่เสริม รับเทรนด์โลกสู่พลังงานสะอาด          กฟผ. มุ่งผลักดันพลังงานหมุนเวียนพลังแสงอาทิตย์ น้ำ แบตเตอรี่ 24 ชั่วโมง (Solar-Hydro-Battery Energy Storage: SHB) และเสริมความแข็งแรงระบบส่งเชื่อมอาเซียน ในงาน ASEAN Energy Business Forum 2021 (AEBF2021)          นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อ “ASEAN Utilities and Age of Transformation” ในการประชุมด้านพลังงานและการแสดงนิทรรศการพลังงานที่สำคัญแห่งอาเซียน ASEAN Energy Business Forum 2021 (AEBF2021) ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Centre for Energy […]

Sukarnya

14 September 2021
1 2
Skip to content