Black Ribbon

 

กฟผ. เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก รวมเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 4 ชนิด แห่งแรกของประเทศไทย

กฟผ. เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก รวมเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 4 ชนิด แห่งแรกของประเทศไทย

48 ปี กฟผ. ปรับกลยุทธ์รับเทรนด์โลกสู่ Energy 4.0 มุ่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพ พร้อมสร้างสังคมไทยที่ยั่งยืน

48 ปี กฟผ. ปรับกลยุทธ์รับเทรนด์โลกสู่ Energy 4.0 มุ่งพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพ พร้อมสร้างสังคมไทยที่ยั่งยืน

รมว.พลังงาน ตรวจเยี่ยม กฟผ. พร้อมให้การสนับสนุน ผลักดันการดำเนินงาน

รมว.พลังงาน ตรวจเยี่ยม กฟผ. พร้อมให้การสนับสนุน ผลักดันการดำเนินงาน

“ทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ”

ทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ


กฟผ. พัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน “เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง” ภายใต้โครงการ Move World Together ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

กฟผ. พัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน “เรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง” ภายใต้โครงการ Move World Together ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

กฟผ. ลงนาม MOU ด้านบำรุงรักษาระบบส่งกับการไฟฟ้ากัมพูชา

กฟผ. ลงนาม MOU ด้านบำรุงรักษาระบบส่งกับการไฟฟ้ากัมพูชา

ข้อมูล/ประกาศ กฟผ.

ทำไมต้องมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง

ถาม-ตอบ พลังงานไฟฟ้า

ข้อมูลการอบรมและศึกษาดูงาน

ประกวดผลงานทางวิชาการและรางวัลผู้กระทำความดี มูลนิธีกำธน สินธวานนท์

หนังสือทรงคุณค่าเกี่ยวกับในหลวง ร.๙

แบบสำรวจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นด้านความยั่งยืน

การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ย. 58 เป็นต้นไป

ข้อมูลโครงการ โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและท่าเทียบเรือ

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า พ.ศ.2558-2579 (PDP2015)

ระบบจัดการข้อคิดเห็นและร้องเรียน

กฟผ. รับสมัครงาน

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าและระบบส่ง

ข่าวสื่อมวลชน

ดูข่าวทั้งหมด >>