20151007-A01-01

          เป็นอีกหนึ่งวันแห่งความภาคภูมิใจของชาว กฟผ. ที่ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ “SUPER K THE LEGEND เกษม จาติกวณิช กับเรื่องที่คน กฟผ. อาจไม่เคยรู้” เพื่อรำลึกถึงอดีตผู้ว่าการเกษม จาติกวณิช ผู้ว่าการคนแรกของ กฟผ. โดยภายในนิทรรศการได้รวบรวมทุกเรื่องราว ทุกแนวคิดดีๆทุกจุดเริ่มต้นในการทำงานของผู้ว่าการคนแรกไว้ภายในนิทรรศการแห่งนี้ทั้งหมด ให้เราชาว กฟผ.ทุกคน ได้เข้าไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และนำสิ่งดีๆ จากท่านที่เคยกล่าวไว้ มาเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อร่วมกันสานต่อภารกิจผลิตไฟฟ้า สร้างความสุขให้คนไทย เดินหน้าต่อไปอย่างไม่มีวันดับ

20151007-A01-02

20151007-A01-03

          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช พร้อมด้วย นายวีระวัฒน์ ชลายน และนายสิทธิพร รัตโนภาส อดีตผู้ว่าการ กฟผ. ที่เดินทางมาเปิดนิทรรศการ “SUPER K THE LEGEND เกษม จาติกวณิช กับเรื่องที่ คน กฟผ. อาจไม่เคยรู้” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของท่านผู้ว่าการเกษม จาติกวณิช ในฐานะปูชนียบุคคลสำคัญที่ได้ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนและวางรากฐานให้ กฟผ. เจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ โดยมีนายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมีคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมชมนิทรรศการอย่างเนืองแน่น ณ บริเวณห้องโถงอาคาร ท.102 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

20151007-A01-04

          คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช กล่าวว่า รู้สึกตื้นตันใจและขอบคุณ กฟผ. มากๆ ที่จัดงานนิทรรศการให้กับผู้ว่าการเกษม ซึ่งตนเองและครอบครัวไม่คิดว่าจะจัดงานยิ่งใหญ่และสวยงามขนาดนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าการเกษมทำงานให้กับ กฟผ. ท่านยึดมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ไม่เคยมีการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งทุ่มเทแรงกายและแรงใจ ทำงานให้กับ กฟผ. อย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นบุคคลต้นแบบที่ดีในการทำงาน และขอให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคน นำเรื่องความความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มายึดมั่นเป็นแนวทางในการทำงาน เพื่อพัฒนา กฟผ. ให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป สมดังเจตนารมณ์ของผู้ว่าการเกษม ที่วางรากฐานไว้ให้กับองค์การแห่งนี้

20151007-A01-05

          นายธาตรี ริ้วเจริญ ชคส. กล่าวว่า นิทรรศการ “SUPER K THE LEGEND เกษม จาติกวณิช กับเรื่องที่ คน กฟผ. อาจไม่เคยรู้” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความรำลึกถึงคุณูปการของท่านผู้ว่าการเกษม จาติกวณิช ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลสำคัญที่ได้ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน และวางรากฐานให้ กฟผ. สามารถพัฒนาองค์การให้มีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ จนเป็นผลให้ กฟผ. ก้าวหน้าเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำที่เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศที่ได้รับการยอมรับมาจนถึงปัจจุบันและเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้รับทราบถึงคุณงามความดีด้วยบุคลิกภาพของท่านเป็นคนพูดจานิ่มนวล สุภาพ เรียบร้อย ตรงไปตรงมา และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน ทำให้ท่านเป็นที่รักใคร่ของคน กฟผ. ทุกคน ซึ่งนับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ให้สามารถประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอย่างของท่านได้

20151007-A01-06

          จากนั้น คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช พร้อมด้วยนายวีระวัฒน์ ชลายน นายสิทธิพร รัตโนภาส อดีตผู้ว่าการ กฟผ. และนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้นำคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมวางพวงมาลัย และดอกกุหลาบ เพื่อทำความเคารพรูปผู้ว่าการเกษม ก่อนทำการตัดริบบิ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการ และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดงถึงประวัติ และแนวคิดในการทำงานของผู้ว่าการเกษม การเป็นบุคคลต้นแบบในเรื่องความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ การเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้า การวางรากฐานระบบสายส่งไฟฟ้าไทย การพัฒนาพลังงานทดแทน รวมทั้งที่มาของฉายา SUPER K แนวทางปฏิบัติตนในการเป็นผู้บริหารที่ดี ซึ่งนิทรรศการทั้งหมดจัดขึ้นภายใต้ธีมหลักสีชมพู ซึ่งเป็นสีที่ผู้ว่าการเกษมชื่นชอบเป็นอย่างมาก

20151007-A01-07

          เรื่องราวแห่งตำนานชีวิต แนวคิดที่ดีในการทำงานของอดีตผู้ว่าการเกษม ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลสำคัญที่ได้ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน วางรากฐานให้ กฟผ. และทำประโยชน์ให้กับประเทศอย่างมากมายหลายด้าน นับเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นแบบอย่าง ชีวิตของท่านเปี่ยมด้วยความรักและมีพลังที่ไม่มีวันหมด เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบ เป็นผู้ว่าการ กฟผ.คนแรกที่เป็นอมตะ และภาคภูมิใจของชาว กฟผ.ไปตลอดกาล


นิทรรศการ “SUPER K THE LEGEND เกษม จาติกวณิช กับเรื่องที่ คน กฟผ. อาจไม่เคยรู้”

20151007-A01-A01

 

20151007-A01-A02

คลิ๊กเพื่อโหลดภาพใหญ่ ขนาด 1.2 MB

 

20151007-A01-A03

คลิ๊กเพื่อโหลดภาพใหญ่ ขนาด 3.5 MB

 

20151007-A01-A04

คลิ๊กเพื่อโหลดภาพใหญ่ ขนาด 2.2 MB

 

20151007-A01-A05

คลิ๊กเพื่อโหลดภาพใหญ่ ขนาด 865 KB

 

20151007-A01-A06

คลิ๊กเพื่อโหลดภาพใหญ่ ขนาด 2.1 MB