เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. และ นายชวน ศิรินันท์พร กรรมการ กฟผ. ได้ร่วมสนับสนุนซื้อข้าวในโครงการ “คน กฟผ. ซื้อข้าว ๙ กิโล ช่วยชาวนาไทยถวายเป็นพระราชกุศล” ภายหลังจบการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล กฟผ. พร้อมนี้ได้กล่าวแสดงความชื่นชม กฟผ. ที่จัดทำโครงการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาไทยในครั้งนี้

20161117 P01 01

20161117 P01 02

    สำหรับความคืบหน้าของการขายข้าวตามโครงการ “คน กฟผ. ซื้อข้าว ๙ กิโล ช่วยชาวนาไทยถวายเป็นพระราชกุศล” ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายนจนถึงวันนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงร้านค้าและประชาชนโดยรอบสำนักงานกลาง กฟผ. มาช่วยกันอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดจำหน่ายข้าวไปแล้วรวม 21,782 กก. คิดเป็นจำนวนเงินรวม 805,100 บาท

201611170P01 03