20161207 P01 01

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญเที่ยวงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2559 ณ สวนหลวงร.๙ เขตประเวศ กทม. โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการ “ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์” นิทรรศการวันดินโลก : พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กับศาสตร์แห่งดิน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมปลูกไม้ดอกต่างๆประดับภายในสวน มีการทำบุญตักบาตรและสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งมีร้านอาหารและร้านค้าจัดจำหน่ายต้นไม้ในราคาย่อมเยา โดยผู้ที่สนใจซื้อต้นไม้ต่างๆ สามารถเข้าทางประตู 6 เฟื่องฟ้า ด้านถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (อุดมสุข) ซึ่งมีลานจอดรถใกล้กับร้านค้าต้นไม้ สำหรับกิจกรรมอื่นๆที่เคยมีในบริเวณต่างๆของสวนของดทั้งหมด และสำหรับปีนี้ทางสวนหลวง ร.๙ จะไม่เก็บค่าผ่านประตูตลอดระยะเวลาที่จัดงาน อีกด้วย

20161207 P01 02

20161207 P01 03

20161207 P01 04