กฟผ. เตรียมจัดงานวันเด็ก ปี 2560 “ตามรอยพ่อ หนูขอทำดี” เริ่มด้วยกิจกรรม “ของขวัญ ปันน้อง” รับบริจาคของขวัญ ของเล่น เพื่อมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสในสังคม รวมถึงประสานงานจัดจำหน่ายของขวัญจากหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิต่างๆ เพื่อความสะดวกในการแบ่งปันร่วมกัน

20161215 C01 01

    นางยุวดี ธงสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม (อกค.) ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กฟผ. ประจำปี 2560 เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประชุมระดมความคิด จนได้ Theme ของงานวันเด็ก กฟผ. ในปี 2560 นี้ คือ “ตามรอยพ่อ หนูขอทำดี” เพื่อให้เด็กๆ ได้รับรู้ ตระหนัก และดำเนินรอยตามปณิธาน ตลอดจนพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเสียสละเพื่อประชาชนของพระองค์มาโดยตลอด 70 ปี รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมที่แสดงถึง 9 พระราชปณิธานที่ กฟผ. จะดำเนินการเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

    นอกจากนี้ ในโอกาสใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ที่จะมาถึง อกค. ยังได้เตรียมจัดกิจกรรม “ของขวัญ ปันน้อง” โดยเปิดรับบริจาคของขวัญ ของเล่น เพื่อรวบรวมนำไปมอบให้เด็กด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งประสานงานให้หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิต่างๆ มาร่วมออกบูธ จำหน่ายของขวัญ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่ไม่มีเวลาในการหาของขวัญมาบริจาค แต่ประสงค์จะซื้อของขวัญบริจาคโดยตรง

    ทั้งนี้ สามารถนำของขวัญ ของเล่น มาบริจาคได้ที่กล่องรับ “ของขวัญ ปันน้อง” 3 จุด คือ บริเวณทางออกประตู 3 อาคาร ท.100, บริเวณโถงอาคาร ท.101 และบริเวณโถง อาคาร ท.102 ระหว่างวันที่ 13 - 30 ธันวาคม 2559 นี้ นอกจากนี้ อกค. ยังได้ติดต่อ องค์กร มูลนิธิต่างๆ เช่น มูลนิธิเด็ก ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ จ.นนทบุรี มาจำหน่ายของขวัญ ในระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2559 บริเวณพื้นที่ประตูทางออกหลังสวน สำนักงานกลาง กฟผ. ด้วย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่ต้องการบริจาคสามารถเลือกซื้อของขวัญจากหน่วยงานการกุศล นำมาบริจาคให้กับกิจกรรมนี้ เพื่อไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสต่อไป

     “ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “แบ่งปัน” เพื่อส่งมอบความสุข เอื้อเฟื้อห่วงใย ไปสู่เด็กด้อยโอกาส สำหรับของขวัญ ของเล่น ที่นำมาบริจาค จะได้รับการบรรจุและห่อให้สวยงาม โดยจะเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาที่มีความตั้งใจในการส่งมอบความสุขให้กับเด็กด้อยโอกาส ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป” อกค. กล่าวในตอนท้าย