ประเทศออสเตรเลียจะสามารถบรรลุเป้าหมาย การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 28 ใน พ.ศ. 2573 ตามที่ได้แสดงเจตจำนงในความตกลงปารีส โดยการปรับปรุงโรงไฟฟ้าเก่าให้ใช้เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีประสิทธิภาพสูงล่าสุด

20170201-ART01-01

รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากร ประเทศออสเตรเลีย นาย Matt Canavan กล่าวถึงผลของการวิจัย ‘การใช้เทคโนโลยี ‘Ultra-supercritical’ กับโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงเก่าช่วยลดการปล่อยคาร์บอน’

          รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากร ประเทศออสเตรเลีย นาย Matt Canavan กล่าวว่า ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นบทบาทสำคัญของถ่านหิน ทั้งในแง่ของการเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ผลิตไฟฟ้า และการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตด้วย

          นาย Matt Canavan กล่าวว่า ในขณะที่เขาสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนของรัฐบาลจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 23.5 ในปี 2563 แต่อีกด้านหนึ่ง ก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงอย่างถ่านหินและก๊าซด้วย

          “ผมเห็นว่า เรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานถ่านหินและก๊าซไม่เพียงพอ โรงไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกหลาย ๆ โรง ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ที่สำคัญกว่านั้น โรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงยังเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย คงเป็นเรื่องที่โง่หากเราจะทำเป็นมองไม่เห็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี Ultra-supercritical ในเมื่อเทคโนโลยีนี้ถูกใช้ในประเทศอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมถึงประเทศที่ซื้อถ่านหินจากเราด้วย”

20170201-ART01-02

โรงไฟฟ้าถ่านหิน Collide ในรัฐควีนส์แลนด์ ซึ่งประกอบด้วยโรง Collide B และ Collide C โดยโรง Collide C มีกำลังผลิต 810 เมกะวัตต์ และเป็นโรงไฟฟ้าโรงแรกที่ใช้เทคโนโลยี Supercritical ในออสเตรเลีย
http://gladstonenews.com.au/callide-b-power-station-gets-31-million-overhaul/

          ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าถ่านหินออสเตรเลียใช้เทคโนโลยีประเภท supercritical เป็นเทคโนโลยีที่ใช้อุณหภูมิและความดันสูงกว่าเทคโนโลยีดั้งเดิม ในการเผาไหม้ถ่านหิน และก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า ซึ่งได้รับการพัฒนาและใช้อย่างแพร่หลายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งใน จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี และสหรัฐอเมริกา

          ในออสเตรเลียมีโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนี้อยู่ 4 แห่ง ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้า Callide ที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2001

          นาย Matt Canavan กล่าวทิ้งท้ายถึงความจำเป็นต้องมีพลังงานที่มั่นคงว่า “มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องถึงเหตุไฟฟ้าดับในรัฐออสเตรเลียใต้เมื่อปีที่แล้ว พวกเขาต้องการทางแก้ไขที่ช่วยรับรองได้ว่าจะมีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคง แต่ขณะเดียวกันวิธีการนั้นก็ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย”

แปลและเรียบเรียง สุภร เหลืองกำจร
ที่มา - https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/17/australia-can-meet-emissions-targets-with-coal-says-mining-minister
        - http://www.wearefactor.com/en/matt-canavan-backs-technology-to-cut-our-carbon-emissions/new/150