เมืองท่องเที่ยวอย่างเกาะฮ่องกง มีโรงไฟฟ้าถ่านหินมาตั้งแต่ปี 2523 โดยรับพลังงานจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 2 แห่งคือ จากโรงไฟฟ้า Castle Peak ที่มีเครื่องผลิตไฟฟ้า 8 เครื่อง ปัจจุบันกำลังการผลิตรวม 4,180 เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าถ่านหิน Lamma เครื่องผลิตไฟฟ้า 8 เครื่อง อีก 2,500 เมกะวัตต์ จากเกาะลัมมาทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับเกาะฮ่องกง เพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของชาวฮ่องกงที่มีราว 9,300 เมกะวัตต์

20170224-ART03-01

โรงไฟฟ้าถ่านหิน Castle Peak จำนวน 8 เครื่อง กำลังการผลิตรวม 4,180 เมกะวัตต์
ตั้งอยู่เขตนิวแทริทอรี่ส์(Tuen Mun ,New Territories region) เกาะฮ่องกง

 

20170224-ART03-02

โรงไฟฟ้าถ่านหิน Lamma จำนวน 8 เครื่อง กำลังผลิตรวม 2,500 เมกะวัตต์ จากกำลังผลิตทั้งหมดของโรงไฟฟ้า 3,737 เมกะวัตต์
ตั้งอยู่ที่เกาะลัมมาทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮ่องกง

เครดิตภาพ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lamma_Power_Station.jpg

 

20170224-ART03-03

Hung Shing Ye Beach แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวฮ่องกง ห่างโรงไฟฟ้าถ่านหิน Lamma เพียง 650 เมตร
เครดิตภาพ https://goo.gl/maps/h6CPgUwqDqj

 

20170224 ART03 04

ฮ่องกงยามค่ำคืนมีการใช้ไฟฟ้าเป็นปริมาณมาก
เครดิตภาพ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vista_del_Puerto_de_Victoria_desde_Sky100,_Hong_Kong,_2013-08-09,_DD_10.JPG