กฟผ. กระบี่ เปิดบ้านต้อนรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ให้ข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าทางภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด ท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว ตอบข้อสงสัย ข้อห่วงกังวล และรับฟังความคิดเห็น

20170317-MIS03-02

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) และทีม กฟผ. กระบี่ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) ให้การต้อนรับประชาชนจากชุมชนในพื้นที่รอบโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งนำโดย นายวีระศักดิ์ จงจิตร ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านควน และนายทัตธน แซ่ฮ้อ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 บ้านท่ายาง ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ พร้อมประชาชนในชุมชนกว่า 60 คน ที่เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โรงไฟฟ้า เพื่อให้ข้อมูลและสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าทางภาคใต้ของประเทศไทยความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด ท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้วอธิบายถึงวิธีการขนถ่ายถ่านหินระบบปิดสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ความคืบหน้าการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ของ กฟผ.ในการนี้ได้ตอบข้อสงสัย ข้อห่วงกังวลรวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในทุกด้าน ณ อาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้ากระบี่

20170317-MIS03-04

          ทั้งนี้ ยังได้นำคณะทั้งหมดเข้าเยี่ยมชมห้องควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้ากระบี่ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า เยี่ยมชมการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เพื่อสร้างการรับรู้จากประสบการณ์จริงสู่การนำไปถ่ายทอดข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

20170317-MIS03-03

          ในโอกาสนี้ นายแหม้ โกบสะอาด ผู้แทนชุมชน ม.1 บ้านควน กล่าวว่า ตนเกิดและเติบโตมากับโรงไฟฟ้ากระบี่ ไม่เห็นถ่านหินหรือลิกไนต์มีอันตรายหรือทำให้ปลาตายแบบที่กลุ่มคนที่ออกมาคัดค้านกล่าวอ้าง และไม่เคยกลัวอันตรายจากถ่านหิน เพราะยังไม่เคยเห็นหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์เสนอข่าวมีผู้เสียชีวิตจากถ่านหิน อยากขอให้ผู้รับข่าวสารเลือกฟังแต่ข่าวที่ดีมีประโยชน์ อย่าเลือกรับฟังข่าวที่ไม่ดี ทั้งนี้ พร้อมจะสนับสนุนให้ กฟผ. และรัฐบาลดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในอนาคต