ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ์

Check apply status

 

 

 

 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

 new วันที่ 04/01/2561

Int Result

   

 

 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ปี 2560
จำนวน 610 อัตรา


ประกาศเตือน

"การสรรหาบุคคลของ กฟผ. เป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้าง บุคคล หรือ เอกสารใดๆ ว่าจะช่วยให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้"

"ด้วยปรากฏว่ามีคณะบุคคลได้จัดทำและจำหน่ายคู่มือแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน กฟผ.          โดยนำตราสัญลักษณ์ กฟผ. ไปพิมพ์ทับบนหน้าปกคู่มือฯ กฟผ. จึงขอแจ้งให้ทราบว่า         การดำเนินการดังกล่าว กฟผ. และเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ และการนำตราสัญลักษณ์ กฟผ. ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และมีความผิดทางอาญา ซึ่ง กฟผ. จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดต่อไป"    

    

 

กำหนดการสอบ

        กำหนดทดสอบข้อเขียน ในวันที่ 2 เมษายน 2560

 warn ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน หากไม่เข้ารับการทดสอบ จะไม่มีสิทธิ์สมัครงานกับ

กฟผ. เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันทดสอบ

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.

(กฟผ. จะเรียกผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามจำนวนที่เหมาะสมกับความต้องการ)

 

 

การเตรียมตัวสอบภาคปฏิบัติตำแหน่ง ช่าง (ปีนเสา) อ่านรายละเอียดที่นี่

การเตรียมตัวสอบภาคปฏิบัติตำแหน่ง ช่าง (เชื่อม) อ่านรายละเอียดที่นี่

 

ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย บุคคล เรื่อง ผู้ที่ได้รับการจ้าง การบรรจุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม อ่านรายละเอียดที่นี่

 

แผนกสรรหา กองสรรหาและงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 โทร  02-4365311 , 02-4365317