20170408 MIS01 01

          วันนี้ (8 เมษายน 2560) นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในการนำระบบไฟฟ้าซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อวินาศกรรมให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้โดยเร็วที่สุด

          ทั้งนี้ กฟผ. มีแผนดำเนินการเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินตามมาตรฐานสากล แต่อย่างไรก็ตามมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยความจริงใจ

          หากพบเหตุผิดปกติ โปรดแจ้ง Call Center กฟผ.โทร.1416