เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา นำโดย นายแวหะมะซามูดิง โตะแปเราะ ช่างระดับ 6 หน่วยชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา พร้อมมัคคุเทศก์พลังงานอำเภอเทพา กลุ่มสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดโครงการ “ความรู้ สู่เยาวชน คนรักสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่เกิดความตระหนักดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมี พ.ต.อ.ยศพนธ์ แก้วเส้ง ผู้บัญชาการหมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน (ผบ.มว.ฉก.ตชด.) 4331 เป็นประธานในพิธี

20170418-CSR01-01

20170418-CSR01-02