20170618 ART01 01

    จากที่ได้ฟังแนวคิดของผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ เรื่องการดำเนินงานตามแนวทางศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี พวกเราน้องใหม่ชาวเขื่อนสิรินธรก็ไม่รอช้า คิดกันว่าจะดำเนินการตามแนวทางของผู้ว่าการได้อย่างไร โดยเริ่มจากง่ายๆที่เขื่อนของเราก่อน แล้วเราก็พบการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่มีวิธีการทำแสนง่าย ทำใช้ได้เอง แถมราคาไม่แพง ที่มีชื่อว่า “ปุ๋ยโบกาฉิ” พวกเราจึงศึกษาข้อมูลและลงมือปฏิบัติ โดยมีความหวังว่าจะนำผลสำเร็จไปบอกต่อแก่ชุมชนรอบๆ เขื่อน ให้พวกเขาไม่ต้องใช้สารเคมีในกับพืชผักที่จะเก็บมากิน นับเป็นผลดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

    ปุ๋ยโบกาฉิ คือ การนำเอาอินทรีย์วัตถุหลายชนิดมาผ่านขบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganisms : EM) เป็นการหมักแบบไม่เติมอากาศ เมื่อนำไปใช้ในด้านการเกษตรกรรม การปลูกพืช การประมง การรักษาสิ่งแวดล้อม จึงสามารถลดต้นทุนการผลิตได้มาก มีความหลากหลายและปริมาณของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เพราะมูลของจุลินทรีย์แต่ละชนิดจะให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน

    ถึงเวลาลงมือ

    Day 1 พวกเราไม่รอช้า นัดกันลงพื้นที่ หาส่วนประกอบของปุ๋ย ซึ่งประกอบไปด้วย แกลบ ขี้วัวแห้ง รำข้าว กากน้ำตาล EM และน้ำสะอาด ซึ่งเป็นโชคดีจริงๆ ที่เราไปพบผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ ให้การสนับสนุนทั้ง รำข้าว แกลบ และขี้วัวแห้ง แต่มีข้อแม้ว่าพวกเราต้องตักแกลบและขี้วัวกันเอง และต้องเกี่ยวหญ้ามาเลี้ยงวัวให้ตากับยาย พวกเราไม่รอช้า รีบตอบตกลงและขอบคุณตากับยายเป็นการใหญ่ ส่วนกากน้ำตาลก็ขอสนับสนุนจากหน่วยรักษาความปลอดภัย EM ก็จากบ้านพวกเราที่หมักเก็บมาเป็นเวลาหลายปี น้ำสะอาดก็จากเขื่อนสิรินธรนี่แหล่ะ สรุปวัตถุดิบครั้งนี้ฟรีทั้งหมด

20170618 ART01 02

20170618 ART01 03

    Day 2 เมื่อวัตถุดิบครบก็ลงมือปฏิบัติซิจะรออะไร เพราะผู้ว่าการบอกไว้ SPEED “คิดแล้วทำเลย” พวกเราจึงลงมือกันปฏิบัติตามอาจารย์ ยู (YouTube) และอาจารย์ กู (Google) ใช้สัดส่วน รำ : แกลบ : ขี้วัว ในอัตรา 1 : 1 : 1 กากน้ำตาล กับ EM อย่างละ 20 ซีซี กับน้ำอีก 10 ลิตร ดำเนินการทำเป๊ะๆ ตามอาจารย์ยู ผลที่ได้ก็ตามภาพเลยครับ

20170618 ART01 04

20170618 ART01 05

    เมื่อคลุกเคล้าได้ที่ก็ต้องมีการทดสอบว่าทำได้ตามสูตรหรือไม่ ก่อนบรรจุในถังแบบสูญญากาศ ผลจะเป็นอย่างไร อีก 20 วัน ค่อยมาติดตามกัน เพราะต้องหมักให้จุลินทรีย์มันเติบโตเสียก่อน ถ้าครบ 20 วัน เราจะส่งมอบปุ๋ยให้ทางสนามกอล์ฟเขื่อนสิรินธรไว้ใช้ในเขื่อนต่อไป

    การทำปุ๋ยในครั้งนี้ แม้ว่าจะเป็นโปรเจคเล็กๆ แต่พวกเราก็ทำด้วยใจ และ ทุ่มสุดแรง ลงมือหาข้อมูลและทดลองทำกันด้วยตนเอง หวังสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับหน่วยงานและชุมชนเพื่อนบ้านของเรา พวกเราเชื่อว่า การที่จะทำอะไรสักอย่าง ถ้าทำแล้วเกิดประโยชน์ แม้เพียงเล็กน้อย ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย ซึ่งก้าวเล็กๆ มักเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ่งใหญ่เสมอ จริงไหมคะ/ครับ

เรื่อง และ ภาพ โดย นายมนตรี พรแก้ว (เอ) หนุ่มพยาบาล

นางสาวพัทรียา วิเศษน้อย (แพท) นางสาวศิริวรรณ กำลังหาญ (อุ๋ม) 2 สาวนักบัญชี

และ นางสาวกิตติยา จันทร์จริง (อิ๋ม) สาว Safety ประจำเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี