20170620 ART01 01

          นักวิจัยชาวอเมริกัน ระบุ ไม่พบหลักฐานที่แสดงความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันระหว่างปริมาณฝุ่น PM2.5 และโอโซน กับตัวเลขการเสียชีวิตของประชากรในรัฐแคลิฟอร์เนีย ดังที่สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (EPA) ในยุคโอบามา นำมาใช้อ้างอิงในการออกกฎระเบียบมาตรฐานด้านมลภาวะ

20170620 ART01 02

    โดยผลงานวิจัยเรื่อง “Air quality and acute deaths in California, 2000–2012” ของ Dr. S. Stanley Young ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านสถิติและพันธุกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลน่า ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของคุณภาพอากาศและการเสียชีวิตในรัฐแคลิฟอร์เนีย ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2543 ถึง 2555 ขัดแย้งกับข้อมูลของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency: EPA) ที่ใช้อ้างอิงการออกกฎข้อบังคับต่างๆ มาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งมีผลให้เกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลในอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา

20170620 ART01 03

การศึกษาของ Dr. S. Stanley Young พบว่า การตายและฝุ่น PM 2.5 ของประชากรในรัฐแคลิฟอเนียร์ไม่มีความสัมพันธ์กัน (ที่มา http://www.acsh.org/news/2017/01/04/air-pollution-and-deaths-association-without-causation-10669, American Council on Science and Health)

    ทั้งนี้ งานวิจัยของ Dr. Young แล้วเสร็จเมื่อ 3 ปีก่อน แต่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเพื่อการกำกับดูแลพิษวิทยาและเภสัชวิทยา (Regulatory Toxicology and Pharmacology) เมื่อ 13 มิถุนายนที่ผ่านมานี้ หลังถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ในวารสาร Public Library of Science ถึง 2 ครั้ง ในปี 2558 ด้วยเหตุผลที่ว่า “EPA และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ได้สรุปความเกี่ยวข้องของคุณภาพอากาศและการเสียชีวิตก่อนกำหนด มานานแล้ว จึงไม่เห็นความจำเป็นต้องนำเสนอประเด็นนี้ซ้ำ”

    ที่ผ่านมา EPA ได้ใช้งานวิจัยด้านระบาดวิทยามาโดยตลอด ซึ่งระบุว่า ฝุ่นขนาดเล็ก หรือ PM2.5 และโอโซนระดับพื้นดิน เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสียชีวิตก่อนกำหนดของประชากรกว่า 240,000 คนต่อปี และยังมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วย

    แต่งานวิจัยของ Dr. Young ซึ่งใช้ข้อมูลตัวเลขการเสียชีวิตจำนวนมากกว่า 2 ล้านคนในช่วงปี 2543-2555 ในแคลิฟอร์เนีย พร้อมเก็บข้อมูลจากแหล่งที่มีประชาชนหนาแน่นที่สุดใน 8 พื้นที่ของรัฐ โดยการติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศรายวัน ระดับPM2.5 และโอโซน อุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุด ความชื้น มาใช้ในการวิเคราะห์ นำมาซึ่งข้อสรุปที่ว่า “ไม่มีความเกี่ยวข้องกันของการเสียชีวิตกับระดับโอโซนและ PM2.5 ในแคลิฟอร์เนีย”

    Dr. Young ได้เขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์ EPA เมื่อปี 2559 (ยุคโอบามา) ว่า ได้ใช้สถานะในการเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจกำหนดกฎหมาย กระตุ้นให้คนมีอารมณ์คล้อยตาม และธรรมชาติของสาธารณชนเลือกจะปลอดภัยไว้ก่อน หากเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพ โดยเฉพาะที่มาจากหน่วยงานรัฐ นอกจากนี้ EPA ยังเลือกจะเชื่อข้อมูลด้านเดียว ทั้งๆ ที่มีงานวิจัยอื่นๆ ก่อนหน้าเคยนำเสนอข้อมูลอีกด้านว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างการเสียชีวิตและปริมาณฝุ่นละออง PM10 ในอากาศ

    “ทุกคนรู้ดีว่า กฎหมายที่ออกมาบังคับ ช่วยให้มลภาวะทางอากาศลดลงได้ แต่ไม่ควรอ้างว่า จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิต และช่วยลดอัตราการป่วยเป็นโรคหัวใจ เนื่องจากมีฝุ่นละอองน้อยลง ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่สมเหตุสมผล ทั้งๆ ที่การสูบบุหรี่แค่ 1 มวน ก็ไม่ต่างกับการสูดเอาฝุ่นละอองเข้าไปมากกว่าจำนวนฝุ่นที่มีอยู่ในอากาศด้วยซ้ำ”

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร

ข้อมูลจาก

    - DEBUNKED: Study Exposes The Huge Flaws In EPA Science http://dailycaller.com/2017/06/14/debunked-study-exposes-the-huge-flaws-in-epa-science

    - EPA Doublethink On Particulate Matter And Mortality http://www.acsh.org/news/2016/08/19/epa-doublethink-on-particulate-matter-and-mortality

    - Air Pollution And Deaths: Association Without Causation http://www.acsh.org/news/2017/01/04/air-pollution-and-deaths-association-without-causation-10669