20170926 ART01 03

         แม้ว่าอินเดียจะสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ตามที่มีนักวิชาการ หรือสื่อต่างๆ ได้นำเสนอไปว่า จะเพิ่มกำลังผลิตติดตั้งของโซล่าร์เซลล์อีก 100,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 ทว่า ในอีกด้านหนึ่งแล้ว อินเดียเองก็ยังคงต้องพึ่งพาถ่านหินในสัดส่วนที่สูงมากทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

          เห็นได้ชัดเจนจากข้อมูลจากการไฟฟ้ากลางแห่งอินเดีย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่พบว่า กำลังผลิตติดตั้งจากถ่านหินของอินเดียมีสัดส่วนมากที่สุดที่ 193,467 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 58.8 ส่วน พลังงานหมุนเวียนมีกำลังผลิตติดตั้ง 58,303 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 17.7 ส่วนพลังน้ำอยู่ที่ร้อยละ 13.6 ตามด้วยก๊าซ และนิวเคลียร์ที่ร้อยละ 4.6 และ 2.1 ตามลำดับ

20170926 ART01 01

         รายงานแห่งชาติยังชี้ชัด อินเดียยังต้องใช้ถ่านหิน

         เว็บข่าว “Climate Home” ของอินเดีย รายงานว่า แผนปฏิบัติการระยะเวลาสามปี ของสถาบันเพื่อการพัฒนาอินเดียแห่งชาติ (Niti Aayong) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศ ที่รวมไปถึงภาคพลังงาน เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับนโยบายด้านพลังงาน ที่มีการระบุถึง 9 แผนสำคัญ ในการเพิ่มการผลิตถ่านหินในประเทศเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการที่มากขึ้นจากภาคพลังงานไฟฟ้าของประเทศที่ยังต้องพึ่งพาถ่านหินอยู่ ระบุว่า

         “ความเป็นจริงของภาคพลังงานอินเดียคือ ประมาณ 3 ใน 4 ของไฟฟ้ามาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน และแนวโน้มนี้ก็จะยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่วงหลายสิบปีข้างหน้า ดังนั้น เป็นเรื่องสำคัญที่อินเดียจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตถ่านหินในประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน และลดการพึ่งพาการนำเข้า” รายงานฉบับดังกล่าว ระบุ

20170926 ART01 02

         กาง 9 แผนเพิ่มกำลังผลิตถ่านหินอินเดีย

         รายงานยังระบุว่า ปัจจุบัน ชาวอินเดียราว 304 ล้านคนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จึงเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีการขยายตัวของภาคพลังงานในทุกๆ ด้าน โดย แผนสำคัญในการพัฒนาถ่านหินของอินเดีย เช่น

  •          รัฐบาลจะเข้าสำรวจพื้นที่ 25% ของพื้นที่แหล่งถ่านหินขนาด 5,100 ตารางกิโลเมตร เพิ่มกำลังผลิตถ่านหินเป็น 1,000 ล้านตัน/ปี ภายในปี 2562-2563
  •          จัดตั้งหน่วยงานอิสระเพื่อกำกับดูแลกิจการถ่านหินเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
  •          ก่อสร้างเส้นทางรถไฟ 3 โครงการสำคัญให้เสร็จสิ้น ภายในปีงบประมาณ 2562-2563 เพื่อช่วยในการขนส่งถ่านหิน
  •          รัฐบาลอินเดียจะต้องมีมาตรการลดการใช้ถ่านหินที่มีคุณภาพต่ำ
  •          ต้องมีการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด เช่น กระบวนการแปรสภาพถ่านหินให้เป็นก๊าซ (Coal Gasification)

         รายงานดังกล่าว นับเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตอกย้ำคำกล่าวของ Piyush Goyal รัฐมนตรีพลังงานที่กล่าวในเดือนพฤษภาคม 2560 ว่า ถ่านหินจะยังคงเป็นหลัก และข้อตกลงที่เกิดขึ้นในปารีสจะไม่สามารถหยุดอินเดียจากการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน โดยในข้อตกลงปารีสนั้น อินเดียไม่ได้กำหนดกรอบเวลาในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ทว่า เสนอลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ 1 หน่วยเศรษฐกิจลงแทน

         เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาดังกล่าว เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา อินเดียประกาศว่าจะจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อผลิตเทคโนโลยีที่สามารถดักจับก๊าซมลสารต่างๆ จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งทั้งอินเดียและสหรัฐได้ประกาศที่จะร่วมมือกันในงานวิจัยครั้งนี้ด้วย

 

         แปล และเรียบเรียง ณัฏฐญา เมฆสมณะศักดิ์

         ที่มาบทความ http://www.climatechangenews.com/2017/08/28/coal-power-india-decades-come-says-government-planning-body/

         http://niti.gov.in/writereaddata/files/coop/IndiaActionPlan.pdf