20170928 ART01 01

         “ความมั่นคงทางพลังงาน” กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบต่อญี่ปุ่นเป็นวงกว้าง นับตั้งแต่เหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะที่ปิดตัวลงพร้อมๆ กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้การพึ่งพานิวเคลียร์จาก ร้อยละ 30 ของทั้งประเทศ เหลือเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น โดยญี่ปุ่นต้องใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว และน้ำมันในปริมาณมาก กลายเป็นผลกระทบตามมา คือ ความมั่นคงทางพลังงานและค่าไฟฟ้าที่ “แพงขึ้น” รวมถึงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

นิวเคลียร์กลับมาแล้ว 5 โรงจาก 43 โรง

         อย่างไรก็ตาม หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์ (Nuclear Regulation Authority – NRA) ซึ่งได้เข้ามาบริหารจัดการด้านพลังงานนิวเคลียร์และคอยติดตามความคืบหน้าของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วประเทศ ได้ผลักดันให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

20170928 ART01 03

ที่มาภาพ http://www.reuters.com/article/us-japan-nuclear-election/tepco-shares-slump-after-anti-nuclear-novice-wins-japan-election-idUSKBN12G0HM

         เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา NRA ได้อนุมัติให้บริษัท Tokyo Electric Power จำกัด หรือ TEPCO ดำเนินงานที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์คะชิวะซะกิ-คะริวะ โดยให้เหตุผลว่า TEPCO มีความรู้ด้านเทคโนโลยีจึงเหมาะสมสำหรับการดูแลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

         กระนั้นก็ตาม NRA มีเงื่อนไขว่า TEPCO ต้องเพิ่มความเข้มงวดของกฏข้อบังคับเกี่ยวกับเตาปฏิกรณ์มากขึ้น และเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ต้องได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อรับประกันว่าจะสามารถคงทนต่อเหตุการณ์แบบเดียวกันกับฟุกุชิมะ ซึ่งนอกเหนือจากการอนุมัติจาก NRA แล้ว TEPCO ยังต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลท้องถิ่นถึงจะสามารถเริ่มดำเนินงานได้

20170928 ART01 04

ที่มาภาพ http://www.world-nuclear-news.org/RS-IAEA-completes-inspection-of-Kashiwazaki-Kariwa-1307154.html

          “อุบัติเหตุที่ฟุกุชิมะเป็นเหตุการณ์ที่สามารถป้องกันได้ และมาตรการใหม่ของสมาพันธ์จะถูกนำมาปรับใช้กับการกลับมาเดินเครื่องใหม่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมดในญี่ปุ่น” สมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน กล่าว

         ปัจจุบัน เริ่มมีการเปิดใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่นอีกครั้ง โดยมี 5 ยูนิตที่กลับมาเดินเครื่องแล้ว และแม้ว่าอีก 43 ยูนิตยังถูกระงับการใช้งานอยู่ แต่ประเมินว่า 12 ยูนิตจะกลับมาใช้งานอีกครั้ง ภายในปี 2568 และอีก 18 ยูนิต ภายในปี 2573

         การเริ่มกลับมาเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สอดคล้องกับท่าทีของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่ระบุว่า เพื่อให้ญี่ปุ่นบรรลุตามข้อตกลงปารีสที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 26 ระหว่างปี 2556 และปี 2573 พลังงานนิวเคลียร์จะต้องมีสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าร้อยละ 20-22

เตรียมสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 45 โรง และเพิ่มพลังงานหมุนเวียนอีกเท่าตัว

         ภายใต้แผนการค้าและพลังงานแห่งชาติญี่ปุ่น คาดการณ์การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล, ถ่านหิน, LNG และน้ำมัน ยังคงมีความสำคัญต่อประเทศ และจะถูกใช้รวมกันอยู่ที่ร้อยละ 55 จากเดิมที่สูงถึงร้อยละ 85 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23 ก่อนเกิดเหตุการณ์ฟูกุชิมา เป็นร้อยละ 31

         ในปี 2015 ศูนย์สารสนเทศบริษัทผลิตไฟฟ้าญี่ปุ่น(Japan Electric Power Information Center) ซึ่งเป็นการจัดตั้งของบริษัทที่รับผิดชอบการผลิตและจ่ายไฟฟ้าของญี่ปุ่นทั้งหมด 10 บริษัท ได้ประกาศแผนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 45 แห่ง กำลังผลิตรวม 20,000 เมกะวัตต์ ในช่วง 10 ปีข้างหน้า โดยเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีประสิทธิภาพสูง ปล่อยคาร์บอนต่ำ (High efficiency low emission power plants_ HELE) ใช้เทคโนโลยี Ultra-Supercritical สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าร้อยละ 20 ทั้งนี้ แผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่จะเป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมดหรือไม่ ยังขึ้นอยู่กับปริมาณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จะมาสามารถกลับมาเปิดใหม่ได้รวดเร็วมากน้อยเพียงใดด้วย

เป้าหมายลดคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 45

         นอกจากนี้แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลดก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงปารีส ญี่ปุ่นมีเป้าหมายลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 45% ภายในปี 2030 ญี่ปุ่นจึงมีแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนจากประมาณร้อยละ 10 ในปี 2016 เป็นร้อยละ 22-24 ในปี 2030

         โดยรวมแล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังผลักดันให้มีการเปิดใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกครั้ง ภายใต้เงื่อนไขของการยกระดับความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ฟุกุชิมะและได้ผลักดันให้มีการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปด้วย อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ถ่านหิน และ LNG ควบคู่ไปด้วย เพื่อเข้ามาช่วยค้ำจุนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นรองรับแผนการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ และพลังงานหมุนเวียนให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

20170928 ART01 05

ที่มาภาพ http://recap.asia/Data-Hub-Detail.php?dataid=29

แปลและเรียบเรียงโดย ธนภัทร ฉัตรทิพากร

ที่มา :

https://www.forbes.com/sites/kensilverstein/2017/09/08/japan-may-be-coming-full-circle-after-its-fukushima-nuclear-energy-disaster/#39ea60d830e8

http://www.theenergycollective.com/dan-yurman/2412971/japan-may-set-target-20-nuclear-share-2030

https://www.platts.com/latest-news/coal/sydney/japan-plans-to-build-45-new-coal-power-plants-27762428https://www.platts.com/latest-news/coal/sydney/japan-plans-to-build-45-new-coal-power-plants-27762428