20171005-MIS03-02

          คณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ กฟผ. คว้า 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง จากเวทีประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ “13th Taipei International Invention Show & Technomart” ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

20171005-MIS03-01

          ฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมคณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ กฟผ. เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติ “13th Taipei International Invention Show & Technomart” ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2560 โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงาน จำนวน 46 ผลงาน

          สำหรับ กฟผ. ได้ส่งผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดผลงานที่คิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำปี 2559 จำนวน 8 ผลงาน เข้าประกวด โดยได้รับรางวัล จำนวน 8 รางวัล ประกอบด้วย เหรียญทอง จำนวน 2 รางวัล เหรียญเงิน จำนวน 3 รางวัล และเหรียญทองแดง จำนวน 3 รางวัล ดังนี้

20171005-MIS03-03

20171005-MIS03-04

          รางวัลเหรียญทอง
          อุปกรณ์พิเศษประกอบแผงท่อหม้อน้ำแรงดันสูง จาก สังกัด ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเปลี่ยนและติดตั้งท่อหม้อน้ำแบบแผง หรือ Panel ที่ได้รับความเสียหายจาก Slag ที่มีปริมาณมากขึ้น สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในโรงไฟฟ้าหน่วยอื่นได้อีกด้วย
          อุปกรณ์ช่วยถอดประกอบล้อ และย้ำหมุดผ้าเบรครถบรรทุก รถบัสโดยสาร จาก สังกัด เขื่อนวชิราลงกรณ เพื่อสร้างเครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงยานพาหนะ ในการถอด - ประกอบล้อรถ และย้ำหมุดผ้าเบรครถบรรทุก ลดการจ้างงานจากร้านภายนอก ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการซ่อมบำรุง ลดค่าใช้จ่ายได้ 264,000 บาทต่อปี และยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย

          รางวัลเหรียญเงิน
          เครื่องตัด Shaft Sleeve จาก สังกัด ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล (อบค.) เพื่อพัฒนากระบวนการตัดหรือผ่า Shaft Sleeve ในการซ่อมบำรุง Circulating Pump ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดความเสียหายจากการตัดโดนตัว Shaft ลดระยะเวลาการซ่อมบำรุงได้มากกว่าร้อยละ 70 ลดจำนวนผู้ปฏิบัติงาน และยังลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
          เครื่องกว้านไฟฟ้ากระแสตรง จาก สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง (อปก.) เพื่อสร้างเครื่องมือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกต่อการขนย้ายไปใช้ตรวจสอบเสาส่งไฟฟ้าในพื้นที่ที่เข้าถึงลำบาก โดยสามารถลดค่าจ้างเหมาได้กว่า 100,000 บาทต่อปี และยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงานได้
          อีเธอร์เน็ตสวิทช์แบบแยกส่วน จาก สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง (อปล.) เพื่อลดความเสียหายจากการเกิดสนิมที่หน้าสัมผัสของอีเธอร์เน็ตสวิทช์เชิงกลด้วยการปรับเปลี่ยนมาใช้อีเธอร์เน็ตสวิทช์ไฟฟ้า และออกแบบแยกส่วนเป็นโมดูล เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง/แก้ไข สามารถดำเนินการได้เองทันที ลดโอกาสสูญเสียการจ่ายไฟฟ้า และยังลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์

          รางวัลเหรียญทองแดง
          เครื่องทดสอบ Portable Surge Counter จาก สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ (อปน.) เพื่อสร้างเครื่องทดสอบ Surge Counter ที่มีน้ำหนักเบา พกพาง่ายด้วยการใช้แบตเตอรี่ ติดตั้งมัลติมิเตอร์เพื่อความสะดวกในการตรวจวัด ลดระยะเวลาในการตรวจวัดและจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้าแรงสูง
          เครื่องม้วนจัดเก็บสายพาน จาก สังกัด ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อรม.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเปลี่ยนสายพานลำเลียงให้เหมาะสมกับสถานที่ที่จำกัด ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการทำงานได้ และลดการใช้เครื่องจักรที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ พร้อมทั้งสามารถนำไปขยายผลได้กับการเปลี่ยนสายพานทุกเส้นได้
          เครื่องดัดรีด Seal Strip จาก สังกัด ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อประดิษฐ์เครื่องมือทุ่นแรงสำหรับการดัดรีด Seal Strip ทดแทนการใช้ค้อนตี ที่จะส่งผลให้ Seal Strip มีรูปร่างบิดเบี้ยว ส่วนโค้งไม่ตรงตามความต้องการ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเมื่อยล้าจากการใช้แรงเป็นเวลานาน โดยเครื่องมือที่สร้างขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนความโค้งของ Seal Strip ได้หลายขนาดและมีเสถียรภาพ