มาเลเซีย..... ประเทศที่พัฒนาแล้วอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากสิงค์โปร์ ยังคงเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด โรงไฟฟ้าถ่านหินแมนจุง เครื่องที่ 5 กำลังผลิต 1,000 เมกะวัตต์ ได้เริ่มเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าแล้ว เมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา และมาเลเซียยังคงมีแนวโน้มที่จะมีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมาเลเซียประเทศที่มีสำรองมากทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เลือกที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินควบคู่ไปกับพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของประชาชน โดยโครงการสำคัญทางฝั่งทะเลอันดามันที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง คือ โครงการโรงไฟฟ้าจิมาห์ (Jimah)

         โครงการโรงไฟฟ้า Jimah East Power ของการไฟฟ้ามาเลเซีย (Tenaga Nasional Berhad : TNB) หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า ‘โครงการ 3B’ ก็จะเป็นอีกแห่งที่กำลังจะมาช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานของมาเลเซีย โดยประเมินว่าจะสามารถก่อสร้างเสร็จสิ้น และจ่ายไฟฟ้าได้ภายในเดือนธันวาคม 2562

20171101 ART01 01

         โรงไฟฟ้าที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแห่งนี้ มีกำลังผลิตเครื่องละ 1,000 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง รวม 2,000 เมกะวัตต์ ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีหม้อไอน้ำ Ultra Supercritical เป็นเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ทันสมัยที่สุดในเชิงพาณิชย์ โดยปัจจุบัน การก่อสร้างได้คืบหน้าไปแล้วมากกว่าร้อยละ 40 หลังจากที่เริ่มก่อสร้างในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559

         หลังก่อสร้างเสร็จสิ้นจะทำให้การไฟฟ้ามาเลเซียมีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยี Ultra Supercritical ทั้งหมดถึง 4 เครื่องด้วยกัน อันได้แก่ โรงไฟฟ้าแมนจุง เครื่องที่ 4 และโรงไฟฟ้าแมนจุง เครื่องที่ 5 และโรงไฟฟ้า Jimah East ทั้ง 2 เครื่อง

20171101 ART01 02

         บรรยากาศยามพลบค่ำในกรุงกัวลาลัมเปอร์

         ทั้งนี้ จิมาห์ถือเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานบนคาบสมุทรมาเลเซีย เพราะอยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปเพียง 60 กิโลเมตรเท่านั้น โดยปัจจุบันจิมาห์เองก็มีโรงไฟฟ้าถ่านหินจิมาห์ กำลังผลิต 1,400 เมกะวัตต์ ของบริษัท Jimah Power อยู่แล้ว

20171101 ART01 04

         โรงไฟฟ้าถ่านหินจิมาห์โรงแรก กำลังผลิต 1,400 เมกะวัตต์

         โรงไฟฟ้าจิมาห์โรงแรก เริ่มเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2552 ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำ Sungai Sepong และอยู่ห่างจากรีสอร์ท Avani Sepang Goldcoast ไปเพียง 4 กิโลเมตรเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว แต่ว่า ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว หรือสิ่งแวดล้อมแม้แต่น้อย เพราะมีระบบป้องกันมลภาวะสิ่งแวดล้อม  ทั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulphurisation- FGD) ระบบเผาไหมที่ทำให้เกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนต่ำ (Low NOx Burner) และเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator-ESP) ที่ทำให้โรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถอยู่คู่กับชุมชน และการท่องเที่ยวได้

20171101 ART01 03

         รีสอร์ท Avani Sepang Goldcoast ที่อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าจิมาห์โรงแรกไปเพียง 4 กิโลเมตร

 

         ที่มา : TNB’s Jimah project on track for completion by December 2019

                  Jimah Power Project 

         แปล และเรียบเรียง : ณัฏฐญา เมฆสมณะศักดิ์