ข่าว Highlight

ข้อมูล/ประกาศ กฟผ.

 

 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การให้ทุนการศึกษาบุคคลภายนอกระดับปริญญาตรีในประเทศของ กฟผ. ปี 2563

 

    ::: ขยายกำหนดการรับใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563  :::