20171115 ART01 01

       ‘ไต้หวัน’ นับเป็นหนึ่งในสี่เสือเศรษฐกิจของเอเชีย ที่เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และนวัตกรรมรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพราะค่าครองชีพไม่สูง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ปลอดภัย อีกทั้งยังมีกลิ่นอายที่ผสมผสานระหว่างญี่ปุ่น จีน และไทยเข้าไว้ด้วยกัน

 20171115 ART01 02

         โรงไฟฟ้า Taichung โรงไฟฟ้าฟอสซิลใหญ่ที่สุดเบอร์ 2 ของโลก

         นอกเหนือจากกรุงเทไป เมืองหลวงของไต้หวันแล้ว อีกหนึ่งเมืองทางที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับที่ 2 ของไต้หวัน คือ เมืองไท่จง ตั้งอยู่ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน ซึ่งเป็นเมืองที่ร่ำรวยไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย รวมไปถึงยังเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของไต้หวันอีกด้วย

20171115 ART01 03

         การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้น รวมถึงสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะ ทำให้ไต้หวันต้องพึ่งพาพลังงานที่มั่นคง ‘โรงไฟฟ้าไท่จง’ (Taichung Power Plant) จึงถือเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะนี้

         โรงไฟฟ้าไท่จง เป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก ต่อจากโรงไฟฟ้า Tuoketuo ในประเทศจีน โดยมีกำลังผลิตทั้งหมด 5,787 เมกะวัตต์ ในจำนวนนี้เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน 5,500 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าดีเซล 280 เมกะวัตต์ และอีก 7 เมกะวัตต์ เป็นกำลังผลิตจากแสงอาทิตย์ และกังหันลม

20171115 ART01 06

         โรงไฟฟ้าไท่จงแห่งนี้สามารถผลิต ไฟฟ้าได้มากถึง 1 ใน 5 ของความต้องการทั้งหมดในไต้หวัน หรือผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 41,300 ล้านหน่วย ในปี 2559 โดยใช้ถ่านหินในปริมาณ 50,000 ตันต่อวัน ซึ่งถ่านหินที่ใช้เป็นถ่านหินบิทูมินัส และซับบิทูมินัส ที่ส่วนมากนำเข้าจากอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย

         แม้ว่าจะเป็นถ่านหินที่นำเข้ามา แต่ข้อมูลของบริษัท Taiwan Power (TCP) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าของไต้หวันระบุว่า ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินนั้นมีต้นทุนต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอื่นๆ โดยอยู่ที่เพียง 1.09 เหรียญไต้หวัน/หน่วย เท่านั้น ( 1.19 บาท/หน่วย) ในขณะที่ต้นทุนจากถ่านหินเฉพาะของโรงไฟฟ้า Taichung ต้นทุนอยู่ที่เพียง 0.957 เหรียญไต้หวัน/หน่วย (1.04 บาท/หน่วย) เท่านั้น (ค่าไฟฟ้าไต้หวันอยู่ที่ 2.3 – 2.7 เหรียญไต้หวันต่อหน่วย) ( 2.5 - 2.95 บาท/หน่วย)

20171115 ART01 16

         ทั้งนี้ ในปัจจุบัน แม้ว่าการลำเลียงถ่านหินของโรงไฟฟ้า Taichung จะดำเนินการด้วยระบบปิด ทว่า การจัดเก็บถ่านหินยังไม่เป็นแบบระบบปิด ซึ่งทางโรงไฟฟ้าได้มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บไว้เป็นระบบปิดทั้งหมด ซึ่งจะเสร็จสิ้นในช่วงปลางปี 2567

         สำหรับการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โรงไฟฟ้าถึงร้อยละ 41.2 และติดตั้งอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต อันได้แก่ ระบบเผาไหม้ที่ทำให้เกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนต่ำ (LNB) และระบบอากาศช่วยเผาไหม้เหนือหัวเผา รวมไปถึงอุปกรณ์ในการดักจับมลสารต่างๆ ได้แก่ ระบบกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (SCR) ระบบกำจัดฝุ่นละออง (ESP) และระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) ซึ่งทำให้ค่าการปล่อยมลสารอยู่ในเกณฑ์การควบคุม

         ในขณะที่ พื้นที่ชุมชนโดยรอบ ทางโรงไฟฟ้ามีเงินกองทุนในการดูแลชุมชนประมาณปีละ 30 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยครอบคลุม 5 เขตรอบโรงไฟฟ้าและใกล้เคียง กิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชน เช่น การสนับสนุนวัด โรงเรียน แจกทุนการศึกษา

20171115 ART01 04

         จะเห็นได้ว่า แม้จะมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ แต่การอยู่คู่กับสังคม และสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถเดินควบคู่กันไปได้ หากมีมาตรการในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมถึงมีการพัฒนาประสทธิภาพโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรงไฟฟ้า Taichung ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่โรงไฟฟ้าสามารถอยู่คู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

         โรงไฟฟ้า Hsinta ต้นแบบโรงไฟฟ้าถ่านหินของไทย

20171115 ART01 09

         ขยับลงมาทางตอนใต้ของเกาะไต้หวัน เป็นที่ตั้งของเมืองเกาสง ซึ่งเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีต จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องมีแหล่งพลังงานที่มั่นคงในการหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ

         “โรงไฟฟ้า Hsinta” ขนาดกำลังผลิตทั้งหมด 4,326 เมกะวัตต์ ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ตอนใต้ของเกาะไต้หวัน โดยกำลังผลิต 2,100 เมกะวัตต์ของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ส่วนอีก 2,226 เมกะวัตต์ เป็นกำลังผลิตที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นเชื้อเพลิง

20171115 ART01 12

         โรงไฟฟ้าแห่งนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่มีความใกล้เคียงกับโมเดลโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดกระบี่ และเทพา เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่ต้องนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศ โดยที่มีเรือขนส่งถ่านหินเข้ามาเทียบที่ท่าเรือขนส่งถ่านหิน และใช้วิธีการขนส่งถ่านหินผ่านสายพานระบบปิดไปเก็บที่อาคารเก็บถ่านหินระบบปิดเช่นเดียวกัน

         ท่าเรือสำหรับขนส่งถ่านหินโรงไฟฟ้า Hsinta มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร มีการก่อสร้างลึกไปในทะเล 17 เมตร และสูงจากระดับน้ำอีก 17 เมตร โดยเมื่อเรือขนส่งถ่านหินจากออสเตรเลีย หรืออินโดนีเซียเดินทางมาถึงท่าเรือจะใช้เครื่องขนถ่ายถ่านหินแบบสกูรเพื่อส่งต่อไปยังสายพานลำเลียเข้าสู่สายพานลำเลียงระบบปิด

         การลำเลียงถ่านหินของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ ลำเลียงผ่านสายพานระบบปิด 2 เส้น ซึ่งทั้ง 2 เส้นสามารถลำเลียงถ่านหินได้ 6,000 ตันต่อชั่วโมง เข้าสู่โดมเก็บถ่านหินจำนวน 4 โดม แต่ละโดมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เมตร ความสูง 60 เมตร และสามารถจัดเก็บถ่านหินได้โดมละ 170,000 ตัน หรือสามารถสำรองในปริมาณที่ผลิตไฟฟ้าได้ 60 วัน

20171115 ART01 13

         การเก็บถ่านหินภายในโดมเพื่อไม่ให้ฝุ่นผงจากถ่านกินกระจายออกไป และเพื่อรักษาสภาพถ่านหินไม่ให้เกิดความร้อนสะสม ภายในโดมจะมีระบบพ่นน้ำ และกลับด้านถ่านหิน โดยมีการรักษาอุณหภูมิภายในประมาณ 38 องศาเซลเซียส

         ส่วนในกระบวนการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแห่งนี้ก็มีอุปกรณ์ในการควบคุมทางสิ่งแวดล้อมครบถ้วน ทั้งระบบกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (SCR) ระบบกำจัดฝุ่นละออง (ESP) และระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) ซึ่งทั้งหมดนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ในประเทศไทย

 

         โรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่คู่กับชุมชนได้

         ด้วยความที่ไต้หวันใช้พลังงานจากถ่านหินเป็นหลัก และเป็นประเทศที่มีระดับเทคโนโลยีก้าวหน้า โรงไฟฟ้าของไต้หวันจึงมีระบบการจัดการทางสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม และมีมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยรอบกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ดังนั้นแม้ว่า ถ่านหินจะเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไม่สะอาด ทว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ช่วยลดผลกระทบการเผาไหม้ของถ่านหินที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลายประเทศชั้นนำได้เลือกใช้เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ และไต้หวันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เลือกใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนยีสะอาด ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชิวิต และสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ

         ไต้หวัน จึงเป็นอีกตัวอย่างที่ดีที่สะท้อนให้เห็นว่า โรงไฟฟ้าถ่านหิน สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้ หากมีมาตรการการดูแลสิ่งแวดล้อม และชุมชนอย่างใกล้ชิด

 

         ข้อมูลไฟฟ้าไต้หวัน

         ในปี 2559 ที่ผ่านมา ไต้หวันมีกำลังผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 49,905.7 เมกะวัตต์ เป็นกำลังผลิตจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 8,400 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.3 โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติร้อยละ 31.7 รวมถึงยังมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ร้อยละ 10.3 ด้วย

20171115 ART01 17

         ในด้านการผลิตพลังงาน ถ่านหินยังเป็นสัดส่วนหลักของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 45.4 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตทั้งประเทศเลยทีเดียว

20171115 ART01 18