ชมรมนักวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากหลากหลายสถาบันฯ ร่วมลงชื่อสนับสนุนเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ก่อนเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ระบุอยากให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องจากนักวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยตรง

20171207-MIS01-02

          เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ชมรมนักวิชาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำโดย รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ ประธานชมรมฯ พร้อมคณะนักวิชาการมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ายื่นหนังสื่อต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.เทพา จ.สงขลา โดยมี นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

          รศ.ดร.ภิญโญ กล่าวว่า หากประเทศไทยมีการต่อต้านโครงการของรัฐ การพัฒนาประเทศอาจเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะเรื่องของพลังงาน ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้ความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม พลังงานกับประชาชนในหลายพื้นที่ อีกทั้งยังพบว่ามีนักวิชาการบางส่วนที่ไม่ได้ศึกษาในเรื่องนี้โดยตรงให้ข้อมูลกับประชาชนไม่ครบถ้วน บางครั้งก็ผิดไปจากความเป็นจริง จึงอยากออกมาให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และที่ผ่านมาเคยได้มีโอกาสเดินทางร่วมกับนักวิชาการอีกหลายท่าน ไปดูการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าถ่านหินในหลายประเทศ ซึ่งยังไม่พบผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยยะสำคัญ และขณะนี้หลายประเทศทั่วโลก เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ไต้หวัน เป็นต้น มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกหลายร้อยโรง คิดเป็นกำลังการผลิตกว่า 20,000 MW ซึ่งไม่ตรงกับที่หลายฝ่ายพยายามให้ข้อมูลกับประชาชนว่าทั่วโลกต่างเลิกใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน

20171207-MIS01-01

          รศ.ดร.ภิญโญ กล่าวอีกว่า ประเทศไทยเองก็มีโรงไฟฟ้าถ่านหินของเอกชนซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง กำลังการผลิตรวมกว่า 2,400 MW ผลิตไฟฟ้ามานานกว่า 10 ปี และไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดมาพิสูจน์ว่าก่อให้เกิดปัญหาต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ผมและนักวิชาการหลายท่านยังมีความเป็นห่วงว่า ภาคใต้มีความเสี่ยงที่จะเกิด blackout เนื่องจากปัจจุบันกำลังการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ไม่เพียงพอ ต้องส่งไฟฟ้าไปจากภาคกลาง

          ทั้งนี้ อยากให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและเห็นต่าง เพราะที่ผ่านมาโครงการโรงไฟฟ้าเทพาก็ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายมาโดยตลอดตั้งแต่การขออนุญาตก่อสร้าง และมีมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นมาตรฐานสากลซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน

          ด้าน ดร.อุริช อัชชโคสิต นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน กล่าวว่า อยากให้มองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วย ซึ่งจากที่เคยลงพื้นที่พบว่าชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบโครงการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าเทพา เนื่องจากโครงการฯ จะช่วยสร้างงานให้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่วนข้อกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้น ชาวบ้านเชื่อมั่นในมาตรการการดูแลของ กฟผ.

          นอกจากนี้ ในวันเดียวกันมีกลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้ายื่นหนังสือเพื่อขอคัดค้าน ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... ซึ่งถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อนายกรัฐมนตรี โดยมี นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ