จุดเริ่มจากชีววิถีฯ พลิกชีวิตสู่เกษตรพอเพียง

20171221 ART01 01

         จากการทำเกษตรแบบพึ่งพาสารเคมี จนสามีล้มป่วยเพราะฤทธิ์สารเคมีสะสม คุณศิริรัตน์ มีพร้อม ชาวนาอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแนวทางเป็นเกษตรอินทรีย์ หลังจากได้แรงบันดาลใจมาจากวันที่ได้ไปฟัง กฟผ. บรรยายเรื่องชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทุกวันนี้เธอได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาการทำนา ประจำปี 2555 ทั้งยังเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านข้าวหอม ซึ่งมีมาตรฐานการผลิตก้าวไกลไปถึงระดับสากล

 

เริ่มปลูกข้าวตามแนวทางชีววิถีฯ

         “ก่อนหน้าจะหันมาทำเกษตรอินทรีย์ สามีป่วยเรื้อรัง เพราะใช้สารเคมีเต็มที่เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง หลังฉีดยาฆ่าแมลงแต่ละทีเขาจะหมดเรี่ยวหมดแรง ถึงกับต้องพยุงเข้าบ้าน นอนซมไปหลายวัน สุดท้ายเราต้องขอร้องเขาว่าให้เลิกใช้สารเคมีเถอะ เพราะนอกจากมีผลเสียต่อสุขภาพแล้ว ค่าใช้จ่ายก็สูงเป็นดินพอกหางหมู ทำเท่าไหร่แทบไม่เหลือ เขาก็เริ่มเห็นดีด้วย”

20171221 ART01 02

         “จากนั้นก็เริ่มหาความรู้เรื่องการทำนาปลอดสารเคมี ถูกบ้าง ผิดบ้าง ได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง ประกอบกับช่วงนั้นทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เข้ามาจัดอบรมเรื่องโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่วัดใหม่ผดุงเขต อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เราสองคนก็เข้าไปฟังการบรรยาย เกิดแรงบันดาลใจที่จะนำมาใช้กับนาข้าว จึงส่งเรื่องเสนอไปที่ กฟผ. ว่าสนใจรับอาสาใช้ที่นาของเราเป็นแปลงสาธิต ซึ่งใช้เวลาพูดคุยอยู่พักใหญ่กว่าที่นี่จะได้เป็นแปลงสาธิต เพราะทาง กฟผ. เขาจะดูความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของเรา จากนั้นก็ลงมาช่วยทุกอย่าง ให้ความรู้ คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรผสมผสานกับวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

จากล้มจนลุก กฟผ. เคียงข้าง

         “หลังเข้าอบรมกับ กฟผ. ทำให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เช่น การทำปุ๋ยอินทรีย์ ทำสารไล่แมลง ทำจุลินทรีย์ ก็นำมาปรับใช้ ทำให้ดินมีคุณภาพดีขึ้น ข้าวที่ปลูกได้ก็มีคุณภาพ ทำให้ราคาดี ความรู้จาก กฟผ. เป็นพื้นฐานอย่างดีให้เราหาวิธีต่อยอดไปได้เรื่อยๆ เมื่อก่อนทุกอย่างต้องซื้อหมด ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ตอนนี้มีเงินใช้หนี้ ไม่ต้องห่วงเรื่องต้นทุน สุขภาพดีขึ้น ร่างกายแข็งแรง ระบบนิเวศที่สมบูรณ์กลับคืนมา ที่ดีที่สุดคือ ได้กินข้าวปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์

20171221 ART01 03

“สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ ถ้าเราใช้ชีวิตแบบพอเพียง เราก็มีความสุข ถ้ายิ่งดิ้นรนมาก
ก็ยิ่งผูกมัดตัวเอง ถ้าอยากปลดตัวเองออกมาต้องใช้วิถีเกษตรพอเพียง"

20171221 ART01 04

         “เราได้รับการสนับสนุนจาก กฟผ. มาอย่างต่อเนื่อง จากล้มจนเริ่มยืนได้ โดย กฟผ. ให้การสนับสนุนเครื่องสีข้าวและโรงสีข้าวชุมชน เมื่อเราอยู่ได้แบบเป็นสุข สุขภาพดี ก็อยากเผื่อแผ่ไปยังคนในชุมชนด้วย จึงรวมกลุ่มเกษตรกรที่มุ่งมั่นทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านข้าวหอม ซึ่ง กฟผ. ก็ได้ให้การสนับสนุนเครื่องซีลข้าวสูญญากาศ ปัจจุบันสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ในนามวิสาหกิจชุมชนของเรา สามารถขยายเครือข่ายมีเกษตรกรเข้าร่วม 9 รายในพื้นที่ปลูกข้าวรวมทั้งสิ้นประมาณ 250 ไร่”

 

ข้าวอินทรีย์มาตรฐานสากล

20171221 ART01 05

         “ปี 2556 ผลผลิตของเราได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ ตั้งแต่การปลูกจนถึงกระบวนการผลิตข้าวสาร จากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ล่าสุดผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ USDA แล้ว ซึ่งกว่าจะได้มายากมาก แต่ความตั้งใจของเราคืออยากทำให้เป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรรายอื่นๆ ให้เขาเห็นว่าทุกอย่างสามารถทำได้เอง ทุกวันนี้มีออร์เดอร์จากลูกค้าหลายประเทศเข้ามา ส่วนเรื่องการทำส่งออกคงต้องค่อยเป็นค่อยไป เพราะศักยภาพเรายังไม่ถึง อนาคตอันใกล้เราจะเปิดที่นี่เป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ เกิดแรงบันดาลใจว่าเกษตรอินทรีย์ทำได้จริง ส่วนอนาคตข้างหน้าฝันไว้ว่าอยากทำผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น น้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่

 

แรงบันดาลใจสำคัญ

         “เรามาถึงจุดนี้ได้ เพราะมีในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นแรงบันดาลใจ ตั้งใจยึดพระองค์ท่านเป็นแบบอย่าง และมี กฟผ. เป็นแรงสนับสนุนสำคัญ การเข้าถึงหน่วยงานรัฐสำหรับเกษตรกรเป็นเรื่องยากมาก แต่เราโชคดีที่ยึดแนวทางของพ่อหลวง ซึ่งตรงกับที่ กฟผ. สนับสนุน เขาช่วยเหลือเราโดยไม่มีข้อแม้

20171221 ART01 06

         “สิ่งที่ภูมิใจคือ เราสามารถขยายเครือข่ายช่วยเพื่อนๆ เกษตรกร จนสามารถตั้งเป็นศูนย์ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณ กฟผ. ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด จึงอยากทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำเกษตรอินทรีย์ แบ่งปันความรู้ที่เรามี ส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ตอบแทนในหลวง อีกส่วนหนึ่งเราอยากตอบแทน กฟผ. เพราะเราถือเสมอว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ กฟผ.”

20171221 ART01 07

ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ข้าวแบรนด์ธันยภูมิและบ้านข้าวหอม
ดูรายละเอียดได้ทาง www.thanyabhum.com หรือ www.facebook.com/bankhaohomrice