นโยบายการเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนของเยอรมนี ภายใต้ชื่อว่า Energiewende ที่เคยได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง พร้อมกับกฎหมายส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (feed-in act) ถูกประเมินโดย Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังของประเทศ ว่า “สอบตกล้มเหลว”

20171227 ART01 01

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn นักเศรษฐศาตร์ชื่อดังของเยอรมนี

         Hans-Werner Sinn ศาตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของเยอรมนี ได้บรรยายหัวข้อ “ระบบส่งไฟฟ้าสามารถรองรับพลังงานที่ไม่แน่นอนได้มากเพียงใด” (How much volatile power can the power grid take?) ในเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสิ่งที่ศาสตราจารย์ Sinn นำมาพูดถึงเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “Buffering volatility: A study on the limits of Germany's energy revolution” ตีพิมพ์ในวารสาร European Economic Review

ความผิดหวังเมื่อนโยบายพลังงานสีเขียวไม่ได้ส่งผลอย่างที่คาดไว้

         จากการนำเสนอของ ศาสตราจารย์ Sinn สามารถสรุปได้ว่า ความเชื่อที่ว่าเยอรมนีสามารถใช้แค่พลังงานลมและแสงอาทิตย์ก็เพียงพอ เป็นความเชื่อที่ผิด เนื่องจากพลังงานเหล่านี้มีความไม่แน่นอน อีกทั้งยังเป็นความท้าทายอย่างมากที่จะนำลมและแสงอาทิตย์มาแทนที่ถ่านหิน น้ำมันและก๊าซในการผลิตไฟฟ้า โดยปริมาณถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซที่นำมาใช้ผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 12.8 ของความต้องการใช้พลังงานทุกประเภทของเยอรมนี

         “คุณสามารถฝันได้ว่าจะพึ่งพาแค่พลังงานลมและแสงอาทิตย์ แต่ในชีวิตจริง เป็นไปไม่ได้ เป็นความจริงที่ทุกคนควรตระหนักแต่เริ่มต้น แม้จะสร้างความผิดหวัง แต่เป็นเรื่องจำเป็นทึ่ทุกคนต้องเข้าใจให้กระจ่าง”

          ศาสตราจารย์ Sinn ได้ชี้ให้เห็นว่าพลังงานลมและแสงอาทิตย์ในเยอรมนีมีความไม่แน่นอนเพียงใด โดยใช้ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่เยอรมนีติดตั้งกังหันลมมากกว่า 24,000 ต้น กำลังผลิตรวมกว่า 36,000 เมกะวัตต์ แต่กังหันลมเหล่านั้นสามารถผลิตไฟฟ้าได้จริง 5,850 เมกะวัตต์เท่านั้น หรือคิดเป็นสัดส่วนต่ำกว่าร้อยละ 20

20171227 ART01 02

กราฟเปรียบเทียบกำลังผลิตรวมของกังหันลมกว่า 36,000 เมกะวัตต์ แต่ผลิตไฟฟ้าจริง 5,850 เมกะวัตต์

สูญเงินลงทุนมหาศาล

         หากตัวเลขที่เกิดขึ้นกับพลังงานลมจะน่าตกใจแล้ว ตัวเลขการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เทียบกับปริมาณการผลิตไฟฟ้าจริงน่าตกใจยิ่งกว่า โดยเฉพาะเมื่อเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟไม่ได้ในเวลากลางคืน ในปี 2557 เยอรมนีมีกำลังผลิตติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ 37,340 เมกะวัตต์ แต่มีการผลิตไฟฟ้าได้จริงแค่ 1 ใน 10 หรือประมาณ 3,700 เมกะวัตต์เท่านั้น ซึ่งศาสตราจารย์ Sinn กล่าวว่า

         “เป็นการสูญเงินลงทุนมหาศาล ลดมาตรฐานการครองชีพ และยังทำลายสภาพภูมิทัศน์ ซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้น”

20171227 ART01 03

กราฟเปรียบเทียบกำลังผลิตรวมของพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 37,340 เมกะวัตต์ แต่ผลิตไฟฟ้าจริง 3,700 เมกะวัตต์

         ข้อสรุปจากงานวิจัยของศาสตราจารย์ Sinn ฉบับนี้เป็นการหักหน้าผู้สนับสนุนนโยบาย Energiewende และความเชื่อที่ว่า เป็นพลังงานสะอาด ราคาถูก และเชื่อถือได้ เมื่อเห็นตัวเลขและการสรุปผลวิจัย ยิ่งกระจ่างชัดว่า โครงการพลังงานสีเขียวขนาดใหญ่ของเยอรมนีกำลังกลายเป็นความล้มเหลวที่น่าอับอาย

         ศาสตราจารย์ Sinn ตั้งคำถามในช่วงการบรรยายว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้กลยุทธต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสูบกลับและเทคโนโลยีการเปลี่ยนไฟฟ้าให้เป็นก๊าซ (power-to-gas) เพื่อจัดการให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มั่นคง เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ ซึ่งคำตอบของเขา ก็คือ ไม่

         แม้เยอรมนีจะสามารถมีกำลังผลิตพลังงานหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ไฟฟ้าที่ผลิตได้ 61 เปอร์เซ็นต์จะสูญเปล่า ไม่ได้นำไปใช้ (อาจเนื่องจากไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในปริมาณมากในบางเวลา เป็นช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย– ผู้แปล)

สูญเสียความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์

         สาธารณชน สื่อมวลชน และผู้กำหนดนโยบาย ปฏิเสธที่จะยอมรับว่าโครงการพลังงานหมุนเวียนนี้เป็นปัญหาชิ้นใหญ่ โดย นาย Holger Douglas นักหนังสือพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ความเห็นต่อการนำเสนอของศาสตราจารย์ Sinn และความล้มเหลวของนโยบาย Energiewender ว่า

         “หนึ่งในผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดของนโยบาย Energiewende คือ การทำลายความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยเกือบทุกแห่งพยายามทุกทางเพื่อหลีกเลี่ยง ไม่กล่าวถึงกฎพื้นฐานทางฟิสิกส์และธรรมชาติ เพื่อทำให้นโยบาย Energiewende สมเหตุผล”

         ศาสตราจารย์ Sinn ระบุด้วยว่า นโยบาย Energiewende จะทำให้ท้ายที่สุดแล้วมีการทุ่มเงินลงทุนไปมากกว่าที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ในตอนต้น โดยตอนเริ่มนโยบายตั้งเป้าไว้ที่ 1 ล้านล้านยูโร ยิ่งไปกว่านั้น เยอรมนีกำลังทำลายสภาพภูมิทัศน์ประเทศที่สวยงาม

ผลตรงข้ามกับเป้าหมายที่วางไว้

         นโยบาย Energiewende เป็นหนึ่งในแผนพลังงานสีเขียว ที่ให้ผลตรงข้ามกับที่คาดไว้ เกินกว่าจะจินตนาการได้ และตามวิธีปฏิบัติของเยอรมนี ผู้นำปฏิเสธที่จะยอมรับและเลือกที่จะเห็นประเทศเข้าสู่ขาลงก่อนที่จะยอมรับว่าทำผิดพลาด

         การนำเสนอของศาสตราจารย์ Sinn ควรแปลเป็นภาษาอังกฤษให้กับประเทศที่กำลังมุ่งหน้าสู่พลังงานแสงอาทิตย์และลมโดยไร้การไตร่ตรองได้ศึกษา

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร
ข้อมูลจาก Major Blow To ‘Energiewende’ As Top German Economist Shows Plan Can Never Work!
http://notrickszone.com/2017/12/22/major-blow-to-energiewende-as-top-german-economist-shows-plan-can-never-work/#sthash.Vopd2tuZ.1AHptfNi.dpbs