นาย Michael Lynch นักเขียนจากสำนักข่าวฟอร์บส์ เขียนถึงโครงการโซลาร์เซลล์สำหรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียว่า มีความเหมาะสมที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพราะแคมป์แห่งนี้ถูกแยกออกมาห่างไกลจากชุมชน และการต่อสายไฟเข้าไปก็ไม่คุ้มค่าซึ่งผู้ลี้ภัยเองก็ยอมรับในความไม่สม่ำเสมอของไฟฟ้าได้ นอกจากนี้ ความคิดในเรื่องความมั่นคงทางพลังงานที่ก็อาจยืดหยุ่นได้ในบางกรณี เช่น การชาร์จแบตเตอรี่มือถือ ที่กระแสไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องสม่ำเสมอตลอดเวลา (ยกเว้นเวลาที่กำลังดูซีรีย์ อย่างเมามัน)

         หลายกรณีที่ปัญหาการขาดแคลนทางพลังงานมักถูกตีความว่า พลังงานหมุนเวียนคือคำตอบ จริงอยู่ พลังงานแสงอาทิตย์อาจทางออกสำหรับหมู่บ้านที่โดดเดี่ยว และขาดแคลนพลังงาน หากหมู่บ้านนั้นๆไม่ได้อยู่่ใกล้สายส่ง แต่เมื่อเปรียบเทียบเรื่องต้นทุน ของการสร้างสายส่งกับพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ปรากฏว่าส่วนใหญ่โซลาร์เซลล์นั้นจะมีราคาแพงกว่าการสร้างสายส่ง ดังนั้น การบอกกับคนจนว่า พวกเขาจะไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ จนกว่ารัฐบาลจะมีเงินพอสำหรับติดตั้งโซลาร์เซลล์ เปรียบเสมือนคำพูดของราชินีมารี อ็องตัวแน็ตที่กล่าวว่า “ทำไมไม่ให้เค๊กเขา” ในขณะที่ประชาชนกำลังอดอยากเพราะขาดแคลนขนมปัง

          นักเคลื่อนไหวทั้งหลาย ออกมาตอบโต้ว่า ความจริงแล้ว พลังงานแสงอาทิตย์นั้นเหนือกว่าในหลายๆด้าน แต่นาย Rachel Pritzker หนึ่งในนักเขียนเรื่อง “The Ecomodernist Manifesto’ กล่าวว่า “หากเรารู้วิธีการสร้างชีวิตที่ทันสมัย เช่น ติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อทดแทนพลังงานที่ขาดแคลน แต่กลับได้พลังงานมาเพียง0น้อยนิด ป่านนี้เราคงนำแนวคิดนี้ไปใช้กับทุกๆ ประเทศที่พัฒนาแล้วในกลุ่ม OECD ก็แล้วทำไม เราต้องคาดหวังให้คนจนทำ ในสิ่งที่ เราเองก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้”

         บทเรียนเรื่อง “ความต้องการที่แท้จริง” จากการที่บริษัทพลังงาน Enron พัฒนาโครงการ Dadhol ในประเทศอินเดีย ด้วยความตั้งใจในการพึ่งพาพลังงานจากการนำเข้าก๊าซ LNG มาใช้ในโรงไฟฟ้า และขายไฟฟ้าต่อในราคาที่สูงมาก บริษัทยืนยันว่าเป็นพลังงานที่สะอาดและมั่นคงและสำคัญในอินเดีย ความมั่นคงทางพลังงานอาจเป็นเรื่องที่สำคัญในอุตสาหกรรมอินเดีย แต่การพึ่งพาการนำเข้าก๊าซ LNG หรือปิโตรเลียมนั้นแพงกว่าถ่านหินในประเทศอินเดียเป็นอย่างมาก นั่นหมายถึงการที่ประเทศชาติต้องดิ้นรน และต่อรองกับนักเคลื่อนไหวเพื่อ หาทางออกทางพลังงานให้แก่คนจนกันต่อไป

         เราควรเลียนแบบกรณี Alan Lloyd ผู้บริหารกรรมการ California Air Resources ที่ยกเลิกการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วยการโต้แย้งว่า หน้าที่ของตนเองคือการลดมลพิษ ไม่ใช่การโปรโมทรถยนต์ไฟฟ้า ผู้สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนจำนวนมากในแอฟริกา ต้องการโปรโมทพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก โดยไม่คำนึงถึงสิ่งสถานที่และเวลาที่เหมาะสมที่สุด เพราะความสนใจของพวกเขา ไม่ได้มุ่งไปที่การแก้ไขความขาดแคลนด้านพลังงานหรือการลดภาวะก๊าซเรือนกระจก แต่เป็นการสนองความต้องการของตนเองต่อเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดพลังงานหมุนเวียน ในทันทีทันใด ซึ่งสิ่งนี้อาจเป็นสิ่งที่ดี หากแต่เป็นเพียงการเคลื่อนไหว ในด้านอารมณ์หรือความความฝันมากกว่าการคำนึงถึงเรื่องต้นทุน ผลที่จะได้รับตามสภาพความเป็นจริง

ที่มา : https://www.forbes.com/sites/michaellynch/2018/01/12/renewable-power-is-not-the-only-solution-to-energy-poverty/#8efa8333e713