สำนักข่าวรอยเตอร์ของพม่ารายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่อาวุโส ระบุว่า พม่าวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเพิ่มอีก 2 เท่า ภายในปี 2564 เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าเรื้อรัง

201802013 ART01 01

         รายงานระบุว่า พม่าจะเพิ่มกำลังการผลิตด้วยโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 4 โรงทั่วประเทศ กำลังผลิตรวม 3,100 เมกะวัตต์ ภายในปี 2564 จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพียง 3,000 เมกะวัตต์ โดยจะคิดเป็นเงินลงทุนจำนวน 5,160 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 165,120 ล้านบาท)

         จากการที่ประชากรเพียง 1 ใน 3 ของประเทศที่มีระบบเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไฟฟ้า และพม่ายังเคยเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าดับทั่วเมือง เป้าหมายดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นของแดนอิระวดีแห่งนี้ รวมถึงช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ

         “พม่าต้องการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า 3,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2564 เพื่อให้ไฟฟ้ามีเพียงพอต่อความต้องการใช้และเสร็จทันตามแผนที่วางไว้ รัฐบาลจึงต้องเร่งดำเนินการสร้างอย่างเร่งด่วน” นาย Soe Myint รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าว

         ขณะเดียวกัน นาย Zaw Win Naing ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ภาครัฐได้เริ่มลงนามข้อตกลงเบื้องต้นงานด้านวิศวกรรมแล้ว เช่น กระบวนการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมโดยมี บริษัท 6 แห่งเข้าร่วม

         ทั้งนี้ แผนดังกล่าวมีขึ้นตั้งแต่ ปี 2559 โดยเป็นแผนที่เป็นผลงานชิ้นสำคัญที่สุด นับตั้งแต่รัฐบาลที่นำโดยอองซานซูจีขึ้นมามีมีอำนาจทางการเมือง โดยโรงไฟฟ้าใหม่ทั้ง 4 แห่งนี้ จะอยู่ในพื้นที่ทางตะวันตกของรัฐยะไข่และเมืองย่างกุ้ง ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในพม่า โดยก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ส่วนใหญ่ที่นำมาผลิตไฟฟ้าจะเป็นก๊าซนำเข้าจากต่างประเทศ

         พม่าเป็นประเทศที่มีแหล่งก๊าซธรรมชาติ แต่ก๊าซธรรมชาติที่ได้จากแหล่งนอกชายฝั่งทะเลส่งออกเกือบทั้งหมด ขณะที่ LNG ที่จะใช้ในโครงการโรงไฟฟ้า โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) จะถูกนำมาใช้เพื่อเก็บก๊าซ LNG ของโครงการ

 

         ที่มา : https://www.reuters.com/article/myanmar-electricity/myanmar-to-double-electricity-capacity-by-2021-to-fill-power-shortages-idUSL4N1PQ2UM

         แปลและเรียบเรียงโดย กันตา ศรีคนองเกียรติ