นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พัฒนารักษาป่า เสริมสร้างความรัก สามัคคี เพื่อความสุขที่ยั่งยืน” โดยมี นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา กล่าวรายงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และชุมชน ร่วมกันพัฒนาบำรุงดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของชุมชน และเป็นแหล่งต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ และยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับ กฟผ. และชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป และร่วมกิจกรรมปลูกป่าลอยฟ้ายิงเมล็ดมะค่าโมงด้วยหนังสติ๊ก จำนวน 199 เมล็ด ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเขายายเที่ยง และชาวบ้านชุมชนบ้านเขายายเที่ยงร่วมกิจกรรม

         จากนั้นมีกิจกรรมแข่งขัน “ตำรัก” โดยการนำผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และชุมชน มาร่วมแข่งขันตำส้มตำ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กฟผ. กับชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านเขายายเที่ยง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561