โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 มีความก้าวหน้างานก่อสร้างในภาพรวม 51.1% ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานฐานรากอาคาร และ โครงสร้างเหล็กของอาคารผลิตไฟฟ้า (Generation Building) โดยโครงการฯ มีกำหนดแล้วเสร็จและจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2562

         นายชัยรัตน์ เกตุเงิน ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ ว่า มีความก้าวหน้างานก่อสร้างในภาพรวม 51.1% ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานฐานรากอาคารต่างๆ เริ่มติดตั้งโครงสร้างเหล็กของอาคารผลิตไฟฟ้า (Generation Building) แล้ว และคาดว่าจะสามารถเริ่มงานติดตั้งโครงสร้างเหล็กของอาคารเครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG) ภายในเดือนมีนาคม 2561 โดยโครงการฯ มีกำหนดแล้วเสร็จและจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2562

         นายชัยรัตน์ เกตุเงิน กล่าวเพิ่มเติมว่า กฟผ. ได้เริ่มงานโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 โดยมีกิจการค้าร่วม บริษัท ซีเมนส์ เอจี บริษัท ซีเมนส์ จำกัด และมารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น เป็นคู่สัญญา รวมมูลค่างานก่อสร้างกว่า 18,405 ล้านบาท มีแผนระยะเวลาก่อสร้าง 35 เดือน ซึ่งได้ทำพิธียกเสาเอกโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจ่ายเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าในช่วงระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า อัตรานำส่ง 50,000 บาท / เมกะวัตต์ / ปี โดยนำส่งเงินเข้ากองทุนไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 จํานวน 63.090 ล้านบาท

         โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 สร้างทดแทนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้ เครื่องที่ 1 - 5 ซึ่งปัจจุบัน เครื่องที่ 1 - 3 ถูกปลดออกจากระบบแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 ส่วนเครื่องที่ 4 - 5 ใช้เดินเครื่องในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Standby) เพื่อเสริมระบบไฟฟ้าให้มั่นคง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 โดยมีกำหนดปลดจากระบบทั้งหมดในปี 2561 กฟผ. จึงมีนโยบายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้เดิม เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในเขตนครหลวง ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพสูงขึ้น พร้อมจ่ายไฟฟ้าได้ตลอดทุกช่วงเวลา โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากจะทำให้ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงลดลง ยังสามารถกำจัดมลสารได้ดีขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         ทั้งนี้ โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบเพลาเดี่ยว จำนวน 2 หน่วย ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองมีกำลังผลิตสุทธิรวม 1,234.3 เมกะวัตต์ (กำลังผลิตติดตั้งรวม 1,261.8 เมกะวัตต์) บริเวณตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งก่อสร้างบนพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ปัจจุบัน