นายศุภชัย ปิตะสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในสัญญางานบริการวิศวกรรมที่ปรึกษาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล กัลฟ์ จะนะ กรีน กับบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด

20180323-MIS02-01

          มื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 นายศุภชัย ปิตะสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ร่วมลงนามในสัญญาว่าจ้างงานบริการวิศวกรรมที่ปรึกษาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล กัลฟ์ จะนะ กรีน กับบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด โดยคุณพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการบริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด ร่วมลงนาม โดยมี นายพงษ์พันธ์ กรวยทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างพลังความร้อน - ปฏิบัติการ และนายจิรภัทร อาจละกะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรม บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม มีผู้บริหาร กฟผ. และผู้บริหารบริษัท กัลฟ์ฯ ร่วมพิธี ณ อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส

20180323-MIS02-02

          สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล กัลฟ์ จะนะ กรีน มีกำลังการผลิตสุทธิขนาด 20.622 เมกะวัตต์ ใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ. กับบริษัทฯ รวม 25 ปี เพื่อสนองตอบนโยบายภาครัฐบาลในการนำพลังงานชีวมวลมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ช่วยเสริมกำลังผลิตไฟฟ้าของภาคใต้ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าให้กับประเทศ ซึ่งเป็นไปตามภารกิจหลักของ กฟผ. อีกด้วย