กฟผ. จัดงานวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด “Think for Green: คิด...เพื่อสิ่งแวดล้อม” พร้อมรวมพลังหน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายโครงการสู่สาธารณะ

          นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึง การจัดงานสัปดาห์แห่งการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม กฟผ. ปี 2556 ว่า กฟผ. ได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. มาอย่างต่อเนื่องโดยครั้งนี้เป็นปีที่ 8 และกำหนดให้วันที่ 3-9 มิถุนายน 2556 เป็นสัปดาห์แห่งการรณรงค์สิ่งแวดล้อม กฟผ. ปี 2556 ภายใต้แนวคิด “Think for Green: คิด...เพื่อสิ่งแวดล้อม” โดยในวันนี้ (5 มิ.ย.) เป็นวันเปิดงานสัปดาห์แห่งการรณรงค์สิ่งแวดล้อม กฟผ. ปี 2556 อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งมีพิธีลงนามในการดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม กฟผ. ที่เรียกว่า “ปฏิญญารักษ์สิ่งแวดล้อม กฟผ. ปี 2556” เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ กฟผ. จะดำเนินงานควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณสวนน้ำพระทัย สำนักงานกลาง กฟผ. บางกรวย จ.นนทบุรีนอกจากนี้ หน่วยงานของ กฟผ. ทั่วประเทศ ยังได้จัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่สาธารณชน

          นายสุนชัย กล่าวต่อไปว่า กฟผ. คิดเพื่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดในกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การวางแผน การพัฒนา กระบวนการผลิต ไปจนถึงการส่งพลังงานไฟฟ้า (CSR in process) เพื่อตอบสนองการใช้ไฟฟ้าของประเทศ และประชาชนอย่างเพียงพอ ด้วยตระหนักถึงสังคมและชุมชนเป็นสำคัญ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการดำเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า จนกระทั่งหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ ทั้งยังได้เตรียมแผนป้องกันบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่น และไว้วางใจของสังคม ซึ่งที่ผ่านมา กฟผ. ได้รับรางวัลการรับรองมาตรฐานสากลหลายด้าน อาทิ มาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 ซึ่งแสดงถึงความใส่ใจในการดูแลสิ่งแวดล้อม และชุมชนอย่างจริงจัง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทำกิจกรรมเพื่อสังคมนอกเหนือการทำงานปกติ (CSR after process) สร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนขององค์กร

           โดยในวันนี้ หน่วยงาน กฟผ. ตามเขต เขื่อน โรงไฟฟ้าทั่วทุกภูมิภาคร่วมใจกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการปลูกป่าต้นน้ำ ณ ป่าสงวนแห่งชาติน้ำยาว-น้ำสวด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โครงการ “โรงไฟฟ้าบางปะกงปลูกป่าชายเลน เพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่ง” ซึ่ง กฟผ. ได้ดำเนินการปลูกป่าอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537 สามารถอนุรักษ์ผืนป่าได้ทั้งสิ้น 422,500 ไร่ ลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 12 ล้านตัน และโครงการ “บ้านปลา หญ้าทะเล” ณ เกาะปู จังหวัดกระบี่ ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมในพื้นที่ จ.กระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและอนุบาลสัตว์น้ำหลากหลายชนิด รวมถึงเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์ทะเลหายาก อย่างพะยูนและเต่าทะเล ซึ่งกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ ของ กฟผ. แสดงให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่ใส่ใจ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยใจจริงเสมอมา