วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย และนายเรเจป ไตยิป แอร์โดอัน ประธานาธิบดีตุรกีร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเริ่มต้นก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Akkuyu ในเมืองเมอร์ซิน ประเทศตุรกี ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยมีการกดปุ่มเป็นเชิงสัญลักษณ์ เพื่อเทคอนกรีตโครงสร้างอาคารเตาปฏิกรณ์นิวเคลิยร์ Akkuyu เครื่องที่ 1

20180410 ART01 01

นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย และนายเรเจป ไตยิป แอร์โดอัน ประธานาธิบดีตุรกี
http://www.dw.com/en/putin-erdogan-launch-turkeys-first-nuclear-power-plant/a-43238454

         โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Akkuyu วงเงินลงทุน 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท Rosatom ของประเทศรัสเซีย เป็นเทคโนโลยี VVER-1200 ประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จำนวน 4 เครื่อง กำลังผลิตเครื่องละ 1,200 เมกะวัตต์ รวมมีกำลังผลิตทั้งหมด 4,800 เมกะวัตต์

         โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Akkuyu เกิดขึ้นจากการลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของรัสเซียและตุรกีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงแรกของประเทศตุรกีนี้จะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานของตุรกี โดยคาดว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องที่ 1 จะสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2566

20180410 ART01 02

พิธีเริ่มต้นก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Akkuyu โดยมีการกดปุ่มเป็นเชิงสัญลักษณ์

         ประธานาธิบดีรัสเซียได้กล่าวว่าโรงไฟฟ้า Akkuyu จะใช้เทคโนโลยีล่าสุด แบบเดียวกับที่ใช้ที่รัสเซีย และจะผลิตไฟฟ้าได้ถึง 35 พันล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 60 ปี

         ส่วนประธานาธิบดีตุรกีกล่าวว่า เมื่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Akkuyu เดินเครื่องในปี 2566 ตุรกีจะกลายเป็นสมาชิกของประเทศที่ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานนิวเคลียร์ และโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะช่วยตอบความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศตุรกีได้ร้อยละ 10

         ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Akkuyu ได้รับเงินทุนจากรัสเซีย 100% และจะถือหุ้นโดยบริษัทของรัสเซียอย่างน้อยร้อยละ 51 และอีกร้อยละ 49 จะขายให้กับผู้ลงทุนตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาล

         ทั้งนี้ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 15 ปีที่ได้ลงนามไว้ก่อนหน้า บริษัทไฟฟ้า Turkish Electricity Trade and Contract Corporation (TETAS) จะซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Akkuyu เครื่องที่ 1 และ 2 ในปริมาณร้อยละ 70 และจากเครื่องที่ 3 และ 4 ร้อยละ 30

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร

ข้อมูลจาก

- Construction begins at $20bn Akkuyu nuclear power plant in Turkey
http://nuclear.energy-business-review.com/news/construction-begins-at-20bn-akkuyu-nuclear-power-plant-in-turkey-040418-6103447

- Rosatom begins building Turkey’s first nuclear power plant
http://www.powerengineeringint.com/articles/2018/04/rosatom-begins-building-turkey-s-first-nuclear-power-plant.html