สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดงานฉลองให้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Barakah เครื่องที่ 1 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของประเทศและของคาบสมุทรอาหรับ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Barakah จะประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จำนวน 4 เครื่อง ก่อสร้างโดยบริษัท Korea Electric Power ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยวงเงินลงทุนกว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อแล้วเสร็จทั้งหมด คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้กว่า 5,600 เมกะวัตต์ และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างน้อย 21 ล้านตันต่อ

ปี

20180419 ART01 01

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Barakah ตั้งอยู่ตอนใต้ของเมืองอาบูดาบี ก่อสร้างโดยบริษัท Korea Electric Power ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยวงเงินลงทุนกว่า 20 พันล้านเหรียญสหรัฐ

         เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ชีค โมฮัมเมด บิน ไซอิด อัล นะห์ยัน (H.H. Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan) มกุฎราชกุมารรัฐอาบูดาบีและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมด้วยนาย มุน แจ-อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Barakah เครื่องที่ 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จ

20180419 ART01 02

ชีค โมฮัมเมด บิน ไซอิด อัล นะห์ยัน และนาย มุน แจ-อิน ร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Barakah เครื่องที่ 1 สร้างแล้วเสร็จ

         โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Barakah ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงอาบูดาบี ก่อสร้างขึ้นภายใต้แผนพลังงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่แม้จะร่ำรวยด้วยทรัพยากรน้ำมัน มีปริมาณน้ำมันสำรองร้อยละ 6 ชองโลก แต่ต้องการลดการพึ่งพาการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาด

         หลังจากโรงไฟฟ้า Barakah เครื่องที่ 1 สร้างแล้วเสร็จ ในเดือนพฤษภาคม จะเริ่มลำเลียงเชื้อเพลิงเข้าสู่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แต่ยังไม่ทราบวันที่จะเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า เนื่องจากต้องรอใบอนุญาตการเดินเครื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลพลังงานนิวเคลียร์ ที่วางแผนจะออกใบอนุญาตให้เครื่องที่ 1 และ 2 เมื่อโรงไฟฟ้าผ่านการตรวจสอบกฎความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว

20180419 ART01 03

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Barakah เครื่องที่ 1 และ 2

         โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Barakah เริ่มก่อสร้างในปี 2555 โดยปัจจุบัน เครื่องที่ 2,3 และ 4 ดำเนินการก่อสร้างไปได้แล้วร้อยละ 92, 81 และ 66 ตามลำดับ คาดว่าปี 2563 จะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ซึ่งรัฐบาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประเมินไว้ว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะสามารถตอบความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศได้ถึงร้อยละ 25 เป็นการช่วยกระจายการใช้แหล่งเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ที่ปัจจุบันต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาตินำเข้าเป็นหลัก

         ทั้งนี้ ประเทศในคาบสมุทรอาหรับอื่น ๆ อย่างเช่น ซาอุดิอาระเบียและอียิปต์ก็มีแผนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เช่นกัน เพื่อตอบความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จากการขยายตัวของประชากรและอุตสาหกรรม โดยซาอุดิอาระเบีย ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก มีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างน้อย 16 โรง ในช่วง 25 ปีข้างหน้า ด้วยเงินลงทุนมากกว่า 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร

ข้อมูลจาก

UAE celebrates completion of first nuclear power plant in Arab world
https://tribune.com.pk/story/1669888/9-uae-celebrates-completion-first-nuclear-power-plant-arab-world/

First nuclear power reactor completed in UAE
http://gulfnews.com/news/uae/government/first-nuclear-power-reactor-completed-in-uae-1.2194853

U.A.E. Completes First of Four Korean-Built Nuclear Reactors
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-26/u-a-e-completes-korean-built-nuclear-power-plant-seoul-says