20180420-MIS01-01

          นายสมบัติ เกษร หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้าลานกระบือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่เดินทางมาตรวจรับมอบหม้อแปลงไฟฟ้า KW11B ขนาด 13MVA ณ โรงไฟฟ้าลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เพื่อนำไปติดตั้ง ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนคีรีธาร จ.จันทบุรี โดยมีนายวีระ ศรีวะรมย์ วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561

20180420-MIS01-02 20180420-MIS01-03