หน่วยงานภายนอก กว่า 30 หน่วยงาน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 14

         นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้มาร่วมแสดงความยินดี ซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกกว่า 30 หน่วยงาน ทั้งบริษัทในกลุ่ม กฟผ. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน สมาคมกีฬา สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 14  ซึ่งดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายและเป็นกันเอง ณ ห้องประชุม 203 อาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         ทั้งนี้ หน่วยงานที่มาร่วมแสดงความยินดี ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (RATCH) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกรวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเมนส์ จำกัด บริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เบต้าเอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด บริษัท พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็นไอ.คอม จำกัด Mitsubishi Company (Thailand) Ltd.  Sumitomo Corporation, J-Power, Marubeni Thailand Co., Ltd. เป็นต้น