รัฐบาลเวียดนามเปิดทางให้ PetroVietnam Power Corp (PV Power) รัฐวิสาหกิจทางด้านพลังงานของเวียดนาม ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดหาน้ำมัน ก๊าซ ถ่านหิน และไฟฟ้า ดำเนินการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 2 แห่ง ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม เพื่อตอบสนองความต้องการความต้องการไฟฟ้าที่มากขึ้น อันเนื่องมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจที่ร้อนแรง

         โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ Nhon Trach 3 และ Nhon Trach 4 นั้นจะเริ่มส่งจ่ายไฟฟ้าได้ในปี 2563-2564 หรืออีก 2-3 ปีข้างหน้า โดยจะใช้เงินลงทุนมูลค่ารวมเกือบ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 465,000 ล้านบาท) โดยจะตั้งอยู่ที่จังหวัด Dong Nai หรืออยู่ติดกับนครโฮจิมินห์ไปทางตะวันออก

โรงไฟฟ้า Nhon Trach 2

         ปัจจุบัน เศรษฐกิจเวียดนามกำลังเติบโตอย่างร้อนแรง โดยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ในปีที่ผ่าน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ขยายตัวถึงร้อยละ 6.81 ซึ่งขยายตัวอยู่ในระดับเดียวกับประเทศจีน ยักษ์ใหญ่ของโลกที่อยู่ที่ร้อยละ 6.9

         ในขณะเดียวกัน Sembcorp Utilities บริษัททางด้านพลังงานของสิงคโปร์ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับประเทศเวียดนามเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติมอีก โรงไฟฟ้าดังกล่าวจะเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซ ที่จะตั้งอยู่ในจังหวัด Quang Ngai ทางตอนกลางของประเทศ นับเป็นสัญญาณถึงกการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อให้รองรับกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขยานตัวอย่างรวดเร็วของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้

สัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

         ทั้งนี้ ประเทศเวียดนามมีสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้า โดยพึ่งพาพลังงานน้ำจากเขื่อน และถ่านหินเป็นหลัก แหล่งละร้อยละ 36 ตามมาด้วยโรงไฟฟ้าก๊าซร้อยละ 25 อย่างไรก็ดี กำลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าก๊าซในประเทศเวียดนามนั้นมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 17.8 การก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซดังกล่าวน่าจะเป็นการเพิ่มกำลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ เพื่อกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิงให้สมดุลมากยิ่งขึ้น

กำลังผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

แปลและเรียบเรียง : ณัฏฐญา เมฆสมณะศักดิ์

ที่มา : Vietnam building more power plants as economic growth accelerates

https://www.reuters.com/article/vietnam-pvpower/update-1-vietnam-building-more-power-plants-as-economic-growth-accelerates-idUSL3N1S34VU Vietnam Electricity Annual Report 2017 http://en.evn.com.vn/userfile/User/huongbtt/files/2018/2/AnnualReport2017.pdf