เปิดแล้วงาน Startup Thailand 2018 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้สโลแกน “ENDLESS OPPORTUNITIES” กฟผ. ได้รับโล่ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม Hackathon ซึ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียภายในงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคมนี้ มุ่งเป้าเฟ้นหาสุดยอดแนวความคิด ตอบโจทย์นวัตกรรมเพื่อ กฟผ.

20180518-CSR02-01

         เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Startup Thailand 2018 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2561 ภายใต้สโลแกน “ENDLESS OPPORTUNITIES” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ประเทศไทย กับการก้าวสู่การเป็น Startup Hub ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ในงานมีหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม รวมถึง กฟผ. ซึ่งมี นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมงานและรับมอบโล่ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม Hackathon ในงานดังกล่าว พร้อมร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับรองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

20180518-CSR02-02

         นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการส่งเสริม Startup อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมี Startup มากกว่า 3,000 ราย แต่ที่สามารถสร้างรายได้และมูลค่าแบบก้าวกระโดดมีอยู่เพียง 1,000 ราย หากมองถึงโอกาสแล้ว ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับ 10 ของประเทศที่มี Ecosystem ที่น่าทำ Startup อนาคตโลกจะเปลี่ยนเป็น Digitalization นอกจากประเทศไทยจะสามารถก้าวเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแล้ว ประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางของ CLMV (กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพดีในกลุ่ม ASEAN ที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเนื่องและยังมีแร่ธาตุทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และยังมีค่าจ้างแรงงานไม่สูง ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)

20180518-CSR02-03

         รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า ประเทศไทยยังมีความพิเศษที่ประเทศอื่นไม่มี คือ ด้านเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และภาคบริการ ควรแก้กฎระเบียบที่ขัดขวางเหล่า Startup เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Act) พระราชบัญญัติพัฒนาระเบียบและกฎเกณฑ์ (Regulatory Sandbox Act) การจัดซื้อจัดจ้างทุนวิจัยภาครัฐ smart visa เป็นต้น ขอให้ทุกภาคส่วน ทุกกระทรวงมีส่วนช่วยร่วมผลักดันให้เหล่า Startup เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย โดยตั้งเป้าไว้ว่า ในปี 2019 ประเทศไทยต้องเป็น “Startup Thailand Nation”

20180518-CSR02-04

         ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ในการแข่งขัน Hackathon ภายในงาน Startup Thailand 2018 ในหัวข้อ “Innovative Power Solotions for Thailand Community and Energy Sector” ซึ่งเป็นงานแข่งขัน Hackathon ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย เพื่อเฟ้นหาสุดยอดแนวความคิดและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาด้านพลังงาน เพื่อตอบโจทย์และก่อเกิดเป็นนวัตกรรมให้ กฟผ. รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยทีมที่ชนะเลิศ กฟผ. จะให้การสนับสนุนด้านทุนวิจัย และพัฒนาแนวคิดให้เกิดเป็นนวัตกรรมและธุรกิจต่อไป