20180528 ART01 01

          กฟผ. สำนักงานใหญ่ กำลังก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่สูง 20 ชั้น ที่ชื่อว่าอาคาร “EGAT Headquarters” หรือ อาคาร ท.103 ซึ่งจะใช้สอยเป็นพื้นที่สำนักงาน ห้องประชุม และเป็นพื้นที่สำหรับผู้บริหาร ห้องประชุมกรรมการบริหาร ห้องเลี้ยงรับรอง และ ห้อง War Room เป็นต้น

       อาคาร EGAT Headquarters นี้ได้รับการออกแบบให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน โดยได้ขอการรับรอง “มาตรฐาน LEED” (Leadership in Energy and Environmental Design) จาก USGBC (US Green Building Council) ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทอาคารใหม่ (LEED NC) ในระดับ Platinum คือ ระดับสูงสุดในด้านของการอนุรักษ์พลังงาน โดยมาตรฐาน LEED นี้ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

20180528 ART01 02

         ในส่วนของระบบปรับอากาศ ได้เลือก “ระบบ Chilled Beam” ซึ่งเป็นระบบปรับอากาศที่เดินท่อน้ำเย็นเข้าไปยังพื้นที่ปรับอากาศเพื่อกระจายความเย็นลงมายังบริเวณคนทำงาน (แทนการใช้ท่อส่งลมเย็นและพัดลมของระบบปรับอากาศที่ใช้กันทั่วไป แต่ยังต้องส่งอากาศแห้งในปริมาณน้อยกว่าระบบเดิม เพื่อการเติมอากาศบริสุทธิ์และลดความชื้น) ช่วยลดพลังงานพัดลมในการกระจายความเย็นลงกว่าร้อยละ 60 และเมื่อรวมกับการออกแบบเปลือกอาคาร และระบบอาคารต่างๆทำให้ลดการใช้พลังงานลงได้กว่าร้อยละ 30 ถ้าเทียบกับอาคารอนุรักษ์พลังงานทั่วไปในปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังทำให้ลดความสูงของอาคารในแต่ละชั้นลงได้ เนื่องจากขนาดท่อส่งลมเหนือฝ้าเพดานที่เล็กลง และ “EGAT Headquarters” จะเป็นอาคารแรกในประเทศไทยที่ใช้ระบบ Chilled Beam นี้ อย่างเต็มรูปแบบ

20180528 ART01 03

         สำหรับเหตุผลหลักที่เลือกใช้ระบบปรับอากาศ Chilled Beam คือเหตุผลด้านการประหยัดพลังงาน เนื่องจากเป็นการลดการจ่ายลมเย็นลง นั่นหมายถึงสามารถลดการใช้พัดลมลงด้วย ส่งผลให้ช่วยลดการใช้พลังงานได้ มีความเย็นสม่ำเสมอ ซึ่งทำให้ผู้ที่อยู่ในอาคารรู้สึกสบาย รวมถึงทำความสะอาดและดูแลรักษาง่ายอีกด้วย

20180528 ART01 04

         แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ระบบปรับอากาศแบบ Chilled Beam จะไม่ได้ใช้กับทุกชั้นในอาคาร “EGAT Headquarters” เนื่องจากระบบนี้เหมาะกับพื้นที่สามารถควบคุมความชื้นและการรั่วไหลของอากาศได้ดี จึงเลือกใช้ระบบนี้ในชั้นที่ 4-14 ซึ่งเป็นพื้นที่สำนักงานที่ผนังรอบตัวอาคารเป็นแบบ Curtain Wall ที่ปิดสนิทจากอากาศภายนอก ส่วนบริเวณ Lobby และ ชั้น 2 – 3 เป็นพื้นที่ที่มีการเปิดประตูบ่อย ทำให้มีความชื้นเข้ามามาก จึงไม่เหมาะกับการใช้ระบบปรับอากาศ Chilled Beam

         ทั้งนี้ ระบบ Chilled Beam เป็นการศึกษาและนำแนวคิดอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในประเทศต่างๆ ทั่วโลกมาปรับใช้ในการดำเนินงานของ กฟผ. พร้อมทั้งรณรงค์ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการประหยัดพลังงาน