กฟผ. เชิญผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ร่วมประชุมหารือแนวทางป้องกัน พร้อมขอความร่วมมือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ

         นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานการประชุมดำเนินการแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ระหว่าง กฟผ. กับ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ประเภท Firm ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช อาคาร ต.040 สำนักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทางป้องกัน และมาตรการตรวจสอบความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) แจ้งข้อมูลของโรงไฟฟ้า การตั้งค่า Frequency Relay และตรวจสอบระบบป้องกันความถี่ต่ำ (Under Frequency Relay) เพื่อให้เป็นไปตาม SPP Grid Code ทั้งนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมการประชุมหารือในรายละเอียดร่วมกันทั้ง 3 การไฟฟ้า ต่อไป