กฟผ. ร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตวีดิทัศน์ สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ “Power Up!” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าผ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมเผยแพร่ตอนแรกในเดือนกรกฎาคมนี้

20180710-MIS01-01

          นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กฟผ. ร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตวีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ “Power Up!” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเชื่อมโยงกับคำศัพท์ไฟฟ้าและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ซึ่งวิดีทัศน์ชุดนี้ อ.อธิพงษ์ อมรวงศ์ปีติ อาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของผลงานหนังสือ “พูดอังกฤษไฟแลบ” “ติวข้อสอบ GAT อังกฤษ 5 ตัวเลือก” และ “เก่งอังกฤษได้อีก” เป็นผู้เขียนบทรายการ

20180710-MIS01-02

          นายศานิต นิยมาคม กล่าวต่อไปว่า วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ดังกล่าวมีจำนวนทั้งหมด 8 ตอน ความยาวตอนละประมาณ 2 นาที แต่ละตอนเริ่มต้นด้วยการอธิบายคำศัพท์ไฟฟ้า ก่อนจะเชื่อมโยงคำศัพท์นั้นกับความรู้ทางภาษาอังกฤษ ทั้งรากศัพท์ ไวยากรณ์ และตัวอย่างประโยค กำหนดเผยแพร่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ผ่านช่องทางสื่อสารของ กฟผ. คือ เว็บไซต์ กฟผ. (www.egat.co.th) เฟสบุ๊ก กฟผ. (กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) EGAT TV เป็นต้น ถือเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ตามยุทธศาสตร์ของ กฟผ. อีกรูปแบบหนึ่ง

20180710-MIS01-03

          “ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ติดตามชมวีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ “Power Up!” ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านวิธีการนำเสนอที่สนุกสนานเพลิดเพลินและเข้าใจง่าย” ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การกล่าวเชิญชวนตอนท้าย

Power Up! ตอนที่ 1 Electricity