กฟผ. ส่งมอบห้องเรียนสีเขียวให้กับโรงเรียนบ้านเจ้าเณร เพื่อหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องของพลังงานไฟฟ้าและการประหยัดพลังงาน

         เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ส่งมอบห้องเรียนสีเขียวให้กับโรงเรียนบ้านเจ้าเณร อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยมีนางเสาวรีย์ ฤทธิ์ธงชัยเลิศ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าเณร นายสุวิทย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพวิชาการ ศรีสวัสดิ์ 2 นางสาวภัทรภร เนตรสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ้าเณรร่วมรับมอบ ในการนี้ โรงเรียนบ้านเจ้าเณรได้มอบไข่ไก่อินทรีย์ที่ทางโรงเรียนเลี้ยงเองให้เป็นที่ระลึก อีกทั้งยังได้พาคณะ กฟผ. เยี่ยมชมห้องเรียนสีเขียว

         กฟผ. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเรียนรู้ในด้านพลังงาน และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และเห็นว่าชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าควรได้รับโอกาสได้เรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด จึงนำมาสู่การมอบห้องเรียนสีเขียวให้กับโรงเรียนบ้านเจ้าเณร เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ และเผยแพร่ให้กับผู้อื่นที่เข้ามาเยี่ยมชม รวมไปถึงชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

         สำหรับโครงการห้องเรียนสีเขียวนั้น เป็นโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการประหยัดพลังงานและอุปนิสัยที่ดีในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เยาวชน ครู ตลอดจนบุคคลทั่วไปบริเวณรอบเขื่อนและโรงไฟฟ้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน กับ กฟผ.