กฟผ. สนับสนุนภารกิจค้นหาทีมฟุตบอล 13 ชีวิต ที่ถ้ำหลวง จ.เชียงราย
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561

20180716-CSR01-01

26 มิถุนายน 2561

20180716-CSR01-02

          - สายไฟชนิดกันน้ำ ความยาว 1,250 เมตร ประกอบด้วย สาย VCT 2x16 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 750 เมตร และสาย NYY 4x6 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 500 เมตร

20180716-CSR01-03

          - เชือกที่มีคุณสมบัติทนทานและเบา ความยาว 2,000 เมตร

28 มิถุนายน 2561

          - สายไฟชนิดกันน้ำ VCT 3 x 2.5 ตารางมิลลิเมตร พร้อมปลั๊กพ่วง ความยาว 500 เมตร

          - เชือกมะนิลา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ความยาว 200 เมตร

30 มิถุนายน 2561

20180716-CSR01-04

20180716-CSR01-05

          - ทีมงาน กฟผ. แม่เมาะ เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ เบลล์ 212 พร้อม Borescope หรือ กล้องส่องภายในพื้นที่แคบ จำนวน 2 เครื่อง สำรวจสภาพภายในโพรงถ้ำ ตามปกติ กล้องนี้จะใช้ส่องตรวจในพื้นที้แคบ ในงานซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า

20180716-CSR01-06

          - เครื่องปั่นไฟขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

20180716-CSR01-07

          - เครื่องสกัดคอนกรีต ขนาด 1,510 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง / เครื่องสกัดคอนกรีต ขนาด 900 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

20180716-CSR01-08

20180716-CSR01-09

          - สาย Power main ขนาด 4 x 50 ตารางมิลลิเมตร ความยาว 1,250 เมตร พร้อมอุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้าครบชุด

          - กฟผ. ร่วมกับ กฟภ. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากถ้ำหลวง

1 กรกฎาคม 2561

20180716-CSR01-10

          - นักประดาน้ำรวม 6 คน ส่งมาจากเขื่อนภูมิพล 3 คน และเขื่อนสิริกิติ์ 3 คน

          - ถังอากาศจำนวน 20 ถัง

          - เรกกูเรเตอร์ 10 ชุด

          - อุปกรณ์ควบคุมความดัน และเครื่องอัดอากาศ

20180716-CSR01-11

20180716-CSR01-12

20180716-CSR01-13

          - ใช้กล้อง Borescope สำรวจโพรงถ้ำ 2 เครื่อง

20180716-CSR01-14

20180716-CSR01-15

          - สนับสนุนหลอด Smart LED จำนวน 857 หลอด เพื่อนำไปติดภายในถ้ำลึก 3,000 เมตร

2 กรกฎาคม 2561

          - นักประดาน้ำ กฟผ. ปฏิบัติการลำเลียงขวดอากาศไปยังบริเวณโถง 3

20180716-CSR01-16

20180716-CSR01-17

          - ใช้กล้อง Borescope สำรวจโพรงถ้ำ 2 เครื่อง

3 กรกฎาคม 2561

20180716-CSR01-18

20180716-CSR01-19

          - นักประดาน้ำ กฟผ. ยังคงปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนหน่วยซีล

20180716-CSR01-20

20180716-CSR01-21

          - ใช้กล้อง Borescope สำรวจโพรงถ้ำ 2 เครื่อง