กฟผ. นำ 4 ผลงานสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัย ร่วมแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ที่เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

         นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม เทคโนโลยีอากาศ ในฐานะที่ปรึกษา กฟผ. นำคณะผู้วิจัยและนักประดิษฐ์ กฟผ. เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในไทยแลนด์ 4.0” ณ ชั้น 22 - 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

         นิทรรศการของ กฟผ. ภายในงาน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” จัดแสดงผลงานนวัตกรรม 4 เรื่องคือ 1) ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “หุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า Main Bus Support ขณะจ่ายไฟ” จากฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองจากเวทีการประกวด “46th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 2) ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “การแก้ปัญหา Power System Oscillation ในระบบไฟฟ้า กฟผ. ด้วยเทคนิคการทำ PSS Tuning แบบ Frequency Injection” จากฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษจากประเทศจีน ในเวทีการประกวด “46th International Exhibition of Inventions Geneva” เช่นกัน 3) ผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการระบบหุ่นยนต์เชื่อมพอกอัตโนมัติสำหรับชิ้นส่วนโรงไฟฟ้าระยะที่ 2” จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) 4) ผลงานวิจัยเกี่ยวกับรถไฟฟ้าดัดแปลง ซึ่งแบ่งเป็นระยะที่ 1 EV1 เริ่มตั้งแต่ปี 2553 - 2559 ได้แก่ “โครงการพัฒนารถไฟฟ้าต้นแบบจากรถยนต์ที่ใช้แล้ว” จาก MTEC และระยะที่ 2 EV2 เริ่มตั้งแต่ปี 2560 - 2563 ได้แก่ “โครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือการดัดแปลง” จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

         งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยไทย และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีระดับประเทศในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดการนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ภายในงานมีการประชุม สัมมนามากกว่า 100 หัวข้อเรื่อง และมีการจัดนิทรรศการหลายร้อยผลงานจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และ กฟผ. ได้รับรางวัล Thailand Research Expo 2018 Award จาก วช. ในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ด้วย