กฟผ. ร่วมกับ 10 องค์กรใหญ่ สร้างโอกาสและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้พัฒนา พร้อมผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise, SE) สร้างชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน โดยเปิดตัว “ตลาดปันสุข@ระยอง” นำสินค้าชุมชนมาจำหน่าย ตลอดเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 นี้

         นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมแถลงข่าว งานผนึกกำลัง Big Brothers…นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม พร้อมเปิดตัว “ตลาดปันสุข@ระยอง” เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนได้พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ก้าวสู่การเป็นธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรอีก 10 องค์กร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เอสซีจี บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องเลอ ดานัง โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

         ภายใต้โครงการนี้ กฟผ. จะได้นำของดีจากฝีมือชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้าและเขื่อน กฟผ. มาจัดจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยนำไปวางจำหน่าย ณ ตลาดปันสุข@ระยอง ซึ่งจะเป็นตลาดแห่งแรกที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาจังหวัดระยอง โดย กฟผ. ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ของดีจากชุมชนมาร่วมจำหน่าย ประกอบด้วย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จากเขื่อนสิริกิติ์ ไข่มุกอันดามัน จากโรงไฟฟ้ากระบี่ น้ำมันนวด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำมันนวดสมุนไพรอาศรมฤาษี ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี ขนมเปี๊ยะอร่อยจัง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอร่อยจัง เบเกอรี่ จากโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เค้กชิฟฟ่อนชะคราม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านปากคลอง ร่วมกับกลุ่มเบเกอรี่ขนมตึกฟ้า ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จากโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และชาใบขลู่ ชุมชนคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี จากโรงไฟฟ้าบางปะกง

         สำหรับโครงการผนึกกำลัง Big Brothers…นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม เป็นการรวมตัวกันของเครือข่ายพันธมิตร 11 องค์กร เพื่อร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise, SE) เพื่อยกระดับชุมชนให้มีความมั่นคง และยั่งยืน พร้อมจัดหาช่องทางการค้าและจัดจำหน่าย โดยเปิดตัวตลาดปันสุข เพื่อให้ชุมชนนำสินค้ามาออกร้าน โดยล่าสุดจัดที่เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดระยอง เป็นระยะเวลาเดือนละ 4 วัน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม 2561 นี้ และโครงการดังกล่าวจะเป็นแม่แบบสำหรับชุมชนในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ