นายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ (อขศ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ปัจจุบัน (วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น.) ระดับน้ำ 176.43 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ปริมาณที่กักเก็บ 16,286.53 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 91.78% ของปริมาณกักเก็บปกติ โดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

 

         เมื่อวาน (วันที่ 11 กันยายน 2561) มีน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ 36.14 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ระดับ 176.43 ม.รทก. ซึ่งเท่ากับวันที่ 10 กันยายน 2561 (176.43 ม.รทก.) โดยมีการระบายน้ำตามแผนการระบายน้ำ 35.14 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเขื่อนศรีนครินทร์ยังมีพื้นที่รับน้ำได้อีก 1,458.47 ล้านลูกบาศก์เมตร (8.22%)

 

         สำหรับเขื่อนท่าทุ่งนา ได้ระบายน้ำสอดคล้องกับแผนระบายน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ คือ ระบายน้ำวันละ 28 ล้าน ลบ.ม. โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อตัวเขื่อนเช่นเดียวกัน

 

         แต่เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ยังไม่มีแนวโน้มลดลง เพื่อเป็นการรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงเกินเกณฑ์ควบคุม กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ จึงขอเพิ่มปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนท่าทุ่งนา จากวันละ 28 ล้าน ลบ.ม. เป็นวันละ 32 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 14-30 กันยายน 2561 ทั้งนี้ในช่วงวันเวลาดังกล่าว จะมีการประเมินสถานการณ์น้ำ และหากมีการปรับแผนการระบายน้ำ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

 

         ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือได้รับข่าวต่าง ๆ ที่ผิดปกติ โปรดสอบถามข้อเท็จจริงโดยตรง ที่ กฟผ.เขื่อนศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 034-574007, 034-574248 และติดตามสถานการณ์น้ำทางกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมงที่ http://water.egat.co.th หรือที่ Application EGAT Water

 

         ด้านความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อน ทางเขื่อนศรีนครินทร์ได้เพิ่มการตรวจสอบเขื่อนให้มีความถี่มากขึ้นกว่าเดิม เช่น การตรวจอัตราการซึมของน้ำผ่านตัวเขื่อน การตรวจวัดระดับน้ำในหลุมวัดน้ำ เดิมตรวจสอบสัปดาห์ละครั้ง เป็นตรวจสอบทุกวัน ส่วนการตรวจสอบ การทรุดตัวและเคลื่อนตัวของเขื่อน จากเดิมไตรมาสละครั้ง เป็นเดือนละครั้ง ผลการตรวจสอบพบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีแนวโน้มหรือบ่งชี้ว่ามีสิ่งผิดปกติแต่ประการใด เขื่อนยังมีความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย จึงขอให้ประชาชน มีความมั่นใจ ในความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนศรีนครินทร์