โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย ประจำปี 2561 ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี และจังหวัดสระบุรี รวมทั้งสิ้น 27 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการศึกษา พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติต่อไป

         โรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวชิระ วุฒิเวทย์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าวังน้อย กฟผ. กล่าวรายงาน และผู้บริหารร่วมมอบทุนในครั้งนี้ด้วย ภายในงานมีผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าวังน้อย รวมทั้งคณะครู อาจารย์ และนักเรียนร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของชาติ และสนับสนุนเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสศึกษาในระดับสูง เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนในพื้นที่ กับโรงไฟฟ้าวังน้อยด้วย ณ หอประชุม 109 อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

         สำหรับ โรงไฟฟ้าวังน้อย กฟผ. ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่รอบ ๆ โรงไฟฟ้าใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 16 โรงเรียน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 10 โรงเรียน และจังหวัดสระบุรี จำนวน 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 27 โรงเรียน จำนวน 114 ทุน แบ่งเป็นทุนระดับประถมศึกษา 70 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา 44 ทุน ทุนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 136,000 บาท ซึ่งโรงไฟฟ้าวังน้อย กฟผ. ได้จัดมอบทุนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 21 ปี

         ด้านนางน้ำอ้อย เมืองนาคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางคลอง 27 ตำบลชะแมบ กล่าวว่า การมอบทุนจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างโอกาสให้นักเรียนซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ตั้งแต่ที่โรงเรียนได้รับทุนมา ทำให้เด็กได้มีกำลังใจ และเป็นแรงจูงใจ เป็นการกระตุ้น พฤติกรรมการเรียนของเด็ก โครงการนี้นับเป็นโครงการที่ดีมาก ๆ และชุมชนเหมือนฝากความหวังไว้กับโรงไฟฟ้าวังน้อย เนื่องจากการมอบทุนจะถึงตัวเด็กโดยตรงเด็กก็จะนำไปใช้เพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง และเป็นการลดภาระของผู้ปกครอง ฝากขอบคุณโรงไฟฟ้าวังน้อย นอกจากสร้างความเจริญให้ชุมชน และยังดูแลทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน และขอให้โรงไฟฟ้าวังน้อยมีความมั่นคง เจริญรุ่งเรือง อยู่เคียงคู่กับประชาชนต่อไปนาน ๆ

         ด.ช.บูรณพงษ์ แย้มละมัย โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ 15 ปี กล่าวว่า รู้สึกดีใจ โดยจะเอาทุนครั้งนี้ไปจ่ายค่าเทอมที่ติดค้างไว้ ซึ่งที่บ้านฐานะยากจน มีอาชีพทำนา โครงการนี้ดีจะได้ช่วยเหลือเด็กเรียนดีแต่ยากจนและไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม อนาคตอยากเป็นครู

         สำหรับ ด.ญ.นิตยา ทองใบ โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 อายุ 14 ปี กล่าวว่า ทุนที่ได้รับในครั้งนี้จะนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียน และเก็บเป็นทุนการศึกษาไว้เรียนต่อ ขอบคุณโรงไฟฟ้าวังน้อยที่มอบทุนในครั้งนี้