การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นวันที่ 2 ของการแข่งขัน โดยผลการแข่งขัน ในรุ่น 53 กก.หญิง พัชราลักษณ์ พลบุญ จากโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราช เอ กวาด 3 เหรียญทอง จากท่าสแนทซ์ 76 กก. ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 96 กก. น้ำหนักรวม 172 กก. ขณะที่ ภิธิญา สมดี จากโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย คว้า 1 เหรียญเงิน จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 90 กก. 2 เหรียญทองแดง จากท่าสแนทซ์ 72 กก. และน้ำหนักรวม 162 กก. ส่วนในรุ่น 62 กก.ชาย เอกรัตน์ ราชรักษ์ จากโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราช เอ ทำได้ 2 เหรียญทองแดง จากท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 138 กก. และน้ำหนักรวม 248 กก.

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ขอเชิญชวนร่วมติดตาม และส่งแรงใจเชียร์นักกีฬายกน้ำหนักทุกคน ซึ่งการแข่งขันจะมีไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561